Oremus Cykle Tematyczne

Indywidualna, osobista refleksja modlitewna Audytorów „Biblicum Śląskiego” nad Wersetami śpiewanymi przed Ewangelią Niedzielną

Zgodnie z tym łacińskim zawołaniem, zapraszamy każdego z Was do modlitwy. Inspiracją  rozważań będą Wersety śpiewane przed Ewangelią z kolejnych liturgii niedzielnych. Przez tydzień będzie można nadsyłać teksty swojej modlitewnej refleksji w dowolnym formacie – plik tekstowy, prezentacja PowerPoint, nagranie w mp3, itp. Po standardowej procedurze moderacji, modlitwy zostaną zamieszczone na stronie internetowej „Biblicum Śląskiego”. Ufamy, że będzie to owocny czas obcowania ze Słowem Bożym, czas otwarcia na łaski Pana i Jego mistyczną obecność wśród nas, bo: „gdzie dwaj, albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam i ja jestem”!

Zapraszamy w każdą niedzielę miesiąca.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
(Por. Dz 16,14b)

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
(J 13,34)

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.


XIV NIEDZIELA ZWYJŁA

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem.
(Kol 3,15a.16a)

 

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;
Ty masz słowa życia wiecznego.
(1 Sm 3, 9; J 6, 68b)

Drogi Jezu. Jakże łatwo mi jest powiedzieć do Ciebie ?Mów, Panie, bo sługa Twój słucha?, jednocześnie jakże trudno mi zrozumieć i wypełnić Twoją Świętą Wolę. Słuchajmy Jezusa teraz wszyscy, szczególnie ci, którzy mówią, że znają Go.
Nasze serca niech nie będą zamknięte i zatwardziałe odrzucając Ciebie teraz, kiedy mówisz do nas. Nie składajmy w kościołach gołosłownych deklaracji poparcia Ciebie i nie utrzymujmy, że podążamy za Tobą, gdy pozostajemy letni i nie gotowi do wejścia do Twojego Jezu, Nowego Królestwa. Nadszedł dla was moment, aby mieć szeroko otwarte oczy i słuchać o każdych zmianach w prawie, które będą nas osłabiać. Chcę uważać i słuchać Twojego wołania, ponieważ potrzebujesz każdego, który odda się Tobie i
pomoże Ci przygotować dusze Twoich wiernych zanim przyjdziesz w Chwale. Jezu, kiedy ludzkość będzie chciała słuchać ważnych przekazów dawanych nam przez Ciebie?
Gdyby tylko te oporne dusze, które odrzucają Twój Apel Miłosierdzia Jezu i które muszą zrehabilitować się w Twoich Oczach, zechciały posłuchać Cię.
Jezu, jestem świadom, że Twoje Natchnione Słowo wywoła nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Twoje Święte Słowo. Nigdy nie będę się bać okazywać miłość Tobie Jezu, gdyż chcę żyć spełnionym życiem i obiecanym mym dziedzictwem, pełnym miłości, radości i cudów, w pokoju i harmonii, w Nowej Erze Pokoju. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.


XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
(Łk 9, 23)

Drogi Jezu. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Ty nas uczysz, że modlitwa i post jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów by oczyścić nasze dusze z szatana i jego demonów. Tak niewielu ludzi na świecie zobowiązuje się na ofiarę postu, a przecież jest to tak proste i nie szkodzi naszemu zdrowiu. Czy jeden dzień postu o wodzie i chlebie w tygodniu przyniesie mi specjalne łaski? Żywoty Świętych Pańskich często mówią nam dając przykład naśladowania Ciebie, o drodze do świętości przez
zapieranie się siebie, unikanie uciech tego świata i władzy, pokory, służby bliźniemu, wiary, nadziei, miłości, nieustannej modlitwy i postu. Ty sam dałeś przykład i wyniszczałeś się w posłudze Apostolskiej żyjąc na ziemi, by w końcu oddać za nas życie, nasz Największy Przyjacielu.
Nie pozwól Jezu byśmy wpadali w pułapki pożądliwości zmysłowej, bo nie wiemy gdzie się zwrócić o pomoc. Grzech sprawia, że czujemy się nieswojo wewnątrz, w głębi duszy.
Jezu, naucz mnie bardziej Cię kochać, abym wyniszczał swój egoizm poprzez dokonywanie ofiar cielesnych, by osiągnąć poziom duchowej świętości. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

On pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
(1 J 4,10b)

Drogi Jezu. Dlaczego tak trudno jest ludziom zrozumieć Prawdę o istnieniu Boga Ojca? Bardzo trudno jest przekonać o Prawdzie Twojej Ofiary, Jego Umiłowanego Syna. Niech modlitwa i post umacniają nasze dusze, by ocalić nas przed złymi ludźmi i ich wpływami. Nie pozwól byśmy padli ofiarą nacisków ludzkości, by kamuflować Święte doktryny do głoszenia których zostaliśmy powołani. Niech troska o byt i dobra materialne, nie przeszkadzają nam w wypełnianiu zadań, jakie masz dla każdego z nas, aby
uratować Twoje Dzieci.
Jezu, ofiarowuję pokutę zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą i pokornie modlę się o łaski, abym nie urażał Cię ponownie. Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca.
Drogi Ojcze proszę, daj Twoim udręczonym dzieciom siłę, aby wytrzymały cierpienie na przebłaganie za grzechy świata, przez Chrystusa Pana Naszego, Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.X NIEDZIELA ZWYKŁA

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Łk 7, 16

Drogi Jezu. Nie pozwól, abyśmy akceptowali kłamstwa w miejsce Prawdy. Wiemy, że Prawda Twoich Nauk wykuta jest w kamieniu. Twoje Nauki nie zmieniają i nigdy się nie zmienią. Otwórzmy nasze oczy na prawdziwe słowo Boga. Boga, który posłał nam Słowo poprzez proroków. Wzmocnij nas i przymnóż daru rozeznania, abyśmy otwarcie głosili Twoje Słowo dawane nam poprzez Twoich proroków, aby Twoje Nowe Objawienia, które zawarte są w Pieczęciach w Księdze Apokalipsy, a zostaną nam ujawnione, zostały przez nas zaakceptowane.
Jezu przymnóż nam Wiary, abyśmy słuchali proroków. Nie dopuść byśmy popełnili ten sam błąd, kiedy Twój naród nie chciał słuchać Bożego proroka Noego. Ludzie odwrócili się od niego i wzbraniali się go słuchać. Zajmowali się swoimi codziennymi sprawami, jedli i śmiali się, nie zwracając w ogóle uwagi na oczekujący ich straszny los. Powstańmy teraz, a dla orientacji zwróćmy się do naszego Ojca Przedwiecznego, Najwyższego Boga.
Proszę Jezu, rozmawiaj z nami i nie opuszczaj nas w tym czasie. Przygotuj świat, aby był odpowiednio przygotowany na Twój Powrót dla ocalenia każdego Bożego dziecka.
Jezu ufam Tobie. Amen.
 
Pokój z Wami
KrystianIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
J 3,16

Drogi Jezu. Proszę za duszami żyjącymi w ciemności pychy i egoizmu. Oni nie chcą słuchać. Spróbuj wyjaśnić im, co mają robić, aby pozbyli się swojego mroku i zechcieli słuchać. Nie chcą też odnowić swojego ducha, aby zobaczyć światło, miłość i radość, które poczuliby, gdyby tylko Cię posłuchali, jedynej osoby, która naprawdę ich kocha pomimo ich wad, ich jedynej szansy, aby ich uwolnić, aby odrzucili tę niebezpieczną ciemną chmurę, która obejmuje ich całego ducha. Przywróć nam Wiarę i szukaj
naszej lojalności, jak również radości i ulgi z powodu naszej wiedzy, że zostaliśmy ocaleni od wiecznego potępienia. Ale czy my, ludzie rzeczywiście znamy Dar, który dałeś nam naprawdę?
Wielu idzie na Mszę Świętą lub przyjmuje wino w innych Chrześcijańskich Kościołach dla uczczenia Twego Jezu Daru. Ale czy my rozumiemy, co to znaczy? Ty dajesz Siebie całkowicie, w Ciele, Umyśle i Duszy. Kiedy otrzymujemy Komunię, musimy w pełni spożywać Ciało Jezusa, a nie tylko mówić, że czcimy Jezusa.
Uczęszczajmy na codzienną Mszę Świętą i przystępujmy do Komunii Świętej. Nie zważam na nakłaniana przez oszusta, abym odwrócił się od tego daru i zwątpienie weszło do mej duszy.
 
Pokój z Wami
Krystian


UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEJ TRÓJCY

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Ap 1,8

Drogi Jezu. Przygotuj mnie na powrót Chwały Bożej, która ma nadejść, bym nie lękał się. Zdaję sobie sprawę, że przyjdziesz mój Jezu już nie jako Zbawca, ale jako Sędzia. Niech pajęczyna obietnic tego świata, stworzona po to, bym odczuwał pociąg do fałszywych cudów tego świata, nie zaślepiła mego wzroku i umysłu, abym był świadomy na kłamstwa rozpowszechniane przez szatana. Tylko Ty, wciąż przynosisz życie i chwałę. Zwracam się do Ciebie Jezu o pomoc, bo wiem, że odpowiesz i obejmiesz mnieTwoimi ramionami. Pomóż wszystkim zwrócić swe serca z powrotem do Ciebie, tak, byśmy płakali z radości.
Nie trzymajmy głów zakopanych w piasku, bo nie zobaczymy nadchodzącej Chwały Bożej. Radujemy się i ofiarujemy Tobie najwspanialszy Tatusiu nasze uwielbienie. Wychwalamy Cię za Twoje kochające i czułe miłosierdzie. Módlmy się za niewierzących. Okazujmy Wiarę i Szacunek naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który nas umacnia przez Ducha Świętego, byśmy osiągnęli pełnię chwały w Królestwie Ojca Przedwiecznego. Dążmy cierpliwie do osiągnięcia tej chwały. Amen.


Pokój Wam
Krystian NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej Miłości.

Drogi Jezu. Napełniaj mnie Duchem Świętym, bym za każdym razem, kiedy powstanę i będę wyjaśniać Twoje Nauki innym, ludzie mnie słuchali. Czuję, że chociaż niektórzy mogą się uśmiechać i udawać, że nie zajmują się tym poważnie, w rzeczywistości będą słuchać tego, co mam im do powiedzenia. Niech Duch Święty działa przeze mnie podczas mojej pracy, niech odbiorcy poczują szarpnięcie w swych sercach.
Proszę, udziel narodom mocy Ducha Świętego, aby powstrzymali się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami. Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, które ogarniają cały świat.
Jezu, pomóż nam słuchać, gdy mówisz i napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twój Kościół, aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Duch Święty, obecny wszędzie w Dzieciach Bożych, pomoże pokonać dzieła złego. Musimy wszyscy rozpowszechniać Słowo o tym, jak ludzkość najpierw musi przygotować swe dusze. Nawet wierzący muszą zrozumieć, że również oni wkrótce zobaczą
własne grzeszne zachowanie w przeszłości, tak jak się ono ukazuje Bogu Stwórcy. Amen.

Pokój Wam
Krystian


 VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Mt 28,19. 20

Drogi Jezu. Modlę się za tych, którzy nauczają słowem, ale czynami są związani z rzeczami, ludźmi, czynami i pożądliwościami zmysłów. Nie pozwól, bym był słabą duszą i nie odrzucił Ciebie na rzecz kusiciela. Daj mi siłę i moc, bo zdaję sobie sprawę, że za każdym razem, kiedy powstaję i wyjaśniam Twoje Nauki, ludzie słuchają. Jezu weź pod swą opiekę tych wszystkich, których Ojciec stawia na mojej drodze życia. Szczególnie tych, którzy nie kochają Ciebie, nie są Ci wdzięczni za Twoją Miłość i
nie akceptują Twojej obecności. Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne. Jezu bądź miłosierny dla wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą chcieli żałować za swoje grzechy.
Idźmy do nich, szczególnie do dzieci, nie stójmy i nie czekajmy, czas jest ważny. Szukajmy młodych zagubionych dusz, które dały się złapać w pajęczynę kłamstw szatana. Słowo Boga musi zostać usłyszane. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


  VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

J 14, 23

Drogi Jezu. Dziękuję Ci za wszystkie dary, jakie noszę w sobie, a które pochodzą od Ciebie. Zostały mi dane, z bezgranicznej miłości jaką masz do mnie. Nie chcę nigdy zakładać, że to iż moja wiara jest mocna to moja zasługa. Zawsze chcę być cnotliwy, osiągając najwyższy stopień doskonałości, zachowując pokorę w mojej miłości ku Tobie Jezu. Chcę przypodobać się Tobie z miłości i zachowywać się tak, jak Ty mnie nauczyłeś.
Podtrzymaj mnie Jezu, gdy czasami wydaje mi się trudne i niesprawiedliwe gdy zdobywam kolejny szczyt nowej świadomości. Każdy kolejny krok na drodze ku Tobie, sprawia, że staję się bardziej biegły w rozumieniu prawd płynących z Twoich nauk.
Pomóż mi Jezu poprowadzić tych, którzy się wzajemnie kochają, a nie rozumieją skąd ta miłość pochodzi w kierunku Światłości. Daj mi Jezu siłę do modlenia się, rozmawiania z Tobą, kochania Cię i zaufania Tobie. Proszę też o pomoc w znajdowaniu czasu na odmawianie Najświętszego Różańca, danego nam z błogosławieństwem przez Twoją umiłowaną Matkę.
Naucz nas Jezu zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Wzmocnij nas w ciężkiej pracy pokornej miłości, abyśmy wkroczyli do Królestwa Naszego Ojca. Amen.
 
Pokój Wam
KrystianV NIEDZIELA WIELKANOCNA


Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
J 13, 34

Drogi Jezu. Pomóż nam połączyć się i walczyć o prawo do zachowania wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. O prawo do wzajemnej miłości. O prawo do czystej miłości. Miłości Boga, Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.
Zbyt wiele jest fałszywych wymówek, czynionych w imię poczucia własnej wartości. Przecież Jezu, są one kompletnie nieakceptowalne i wbrew Twojemu nauczaniu. Kochajmy siebie wzajemnie. Traktujmy innych w sposób w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Myślmy o potrzebach innych ludzi zanim pomyślimy o swoich. Wystąpmy w obronie praw człowieka naszych braci i sióstr gdy stają się oni ofiarą niesprawiedliwości innych ludzi. Nigdy, przenigdy nie usprawiedliwiajmy karania choćby jednej osoby dla
korzyści majątkowych. Okazujmy miłość i troskę nawet swoim wrogom. Nie jest to łatwe zadanie z powodu niepewności wiążącej się z troską o byt i dobra materialne, którą odczuwamy. Uchroń nas Jezu, aby objawy egoistycznej obsesji bogactwa, atrakcyjności oraz tak zwanego sukcesu, które to uważane są przez wielu ludzi jako naturalne przymioty ludzkiej natury, nie powodowały w nas ogromnego zamieszania i chaos.
Módlmy się także, aby dla wzajemnej miłości nie wahaliśmy się ostrzegać ludzi i mówić im o prawdzie. Pokażmy im znaczenie modlitwy poprzez świadectwo, tak aby i oni nie byli zgubieni.
Drogi Jezu wspomóż mojemu ślubowi Tobie, abym był mocny w Tobie. Nigdy nie poddam się armii Kusiciela. Nigdy. Walczyć będę o to, w co wierzę. Chronić będę swoją rodzinę. Proszę o Twoje Boskie Miłosierdzie. Amen.
 
Pokój Wam
KrystianIV NIEDZIELA WIELKANOCNA


Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,

a moje Mnie znają.
J 10,14

Drogi Jezu. Nie pozwól bym był winny pychy, religijnego snobizmu i arogancji, nie będąc w stanie otworzyć swojego serca, ponieważ zabraknie mi cechy najważniejszej ze wszystkich - Pokory. Bez pokory i szczodrości serca nie mogę się zbliżyć do Twojego Najświętszego Serca. Niech więc miłość własna-egoistyczna nie góruje nad innymi.
O Jezu, pomóż pasterzom ustanowionym do prowadzenia Twojego stada nie nauczających o istnieniu złego. W pogoni za tym, aby wyglądać na nowoczesnych, otwartych i praktycznych nauczycieli nie podkreślają zagrożeń wynikających z pomijania nauk zawartych w Piśmie Świętym. Biblia w jasny sposób mówi o tym, że zły istnieje i działa przez każdego z nas tak, aby odciągnąć nas od naszego ostatecznego, ale należnego nam domu-Nowego Raju, który nam wszystkim został obiecany, kiedy umarłeś Jezu za nas na
krzyżu. Modlę się za wszystkie Twoje Jezu wyświęcone sługi, duchownych, zakonnice i wszystkich tych, którzy kierują wspólnotami chrześcijańskimi na całym świecie.
Przyjdźmy do Jezusa. Pozwólmy, zabrać się do Twojego stada, tak abyś mógł jak Dobry Pasterz prowadzić nas do bezpiecznego miejsca. Amen
 
Pokój Wam
Krystian


III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.

 Drogi Jezu. Pomóż nam otworzyć nasze serca na miłość, abyśmy się nie trwożyli. Miłość pochodzi od Boga. Nie poczujemy Miłości, jeżeli nie otworzymy serc dla Niego, na Niego w Nim. Miłość i Bóg, Przedwieczny Ojciec, Stworzyciel tej ziemi idą ze sobą ?ręka w rękę?. Nie mogą być oddzieleni, bo kiedy są, to znak, że działa szatan.
Jezu, podtrzymuj nas na drodze do formowania miłowania Doskonałości dla Niej samej. Sercem pokornym i pełnym wiary znajdę jedyną odpowiedź na pytanie, które wznosi się ku królestwu Prawdy. Kimże jesteś o Chrystusie? Bogiem, połączonym z ciałem, które dokonało zadośćuczynienia i odkupienia za grzeszne ciało, uśmierzając gniew Boga.
Módlmy się za grzeszników, aby Boże Światło trafiło do tych biednych dusz, aby nie byli ślepi na prawdę o Miłości Boga Ojca. Niech Twoje Jezu Miłosierdzie i Pomoc osłabi wpływ czynów złego, który osacza nas zewsząd i ściska, że trudno jest się wyzwolić. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


II NIEDZIELA WIELKANOCNA

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
(J 20 29)

Drogi Jezu. Niech każdy, kto grozi palcem innym, aby zmusić ich do uwierzenia w Ciebie Jezu, wie, że źle zrozumiał Twoje Nauki miłości, pokory i cierpliwości. Stając przed Twoim Świętym Słowem, cieszę się w sercu Nim i gdy nachodzą mnie pragnienia doświadczenia nadprzyrodzonych doznań, tonuję Twoje Słowa jako modlitwę, nie widziałem, a mimo to uwierzyłem. Chcę rozpoznawać Cię w zwykłych, codziennych wydarzeniach mojego życia. Dzisiaj nie jest każdemu oferowany luksus dotknięcia fizycznie
Jezusa, aby uwierzyć. To jest mój własny wolny wybór na który odpowiadam i wierzę, bez żadnych wątpliwości w moim sercu, że to z powodu Miłości Boga Ojca zostałem obdarzony darami, którymi dzielę się z innymi.
Dziś wiele dzieci nie jest w stanie uwierzyć w Boga, ich Stwórcę i Ojca, który obdarzył nas inteligencją i niezależną wolną wolą, tak że możemy wybierać dowolną drogę decydując, jak żyć swym życiem. Abyśmy poszli w kierunku Twojego Królestwa, dałeś nam Boże - Dziesięć Przykazań. One nie zmieniły się nigdy, jednak Boże dzieci sądzą, że są mądrzejsze niż rzeczywiście są i tworzą nowe znaczenia, które nie są dla Boga Ojca do zaakceptowania. Amen.

Pokój Wam
KrystianNIEDZIELA WIELKANOCNA


Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

(1 Kor 5, 7b-8a)

Drogi Jezu. Nie pozwalaj, by ziemia pogrążała się w ciemności. Jako Twój naśladowca, bardzo cierpię wraz z Tobą, gdy jestem świadkiem świata grzeszników, który nie tylko odwrócił się plecami do Boga, Swojego Przedwiecznego Ojca, ale również do Jezusa, który złożył ogromną ofiarę by nas ocalić od królestwa wiecznego potępienia.
Ty Jezu cierpiąc w Ogrodzie Getsemani wiedziałeś, że nawet, jeśli chętnie złożysz najwyższą ofiarę zgadzając się na śmierć, by Twoje dzieci miały miejsce w Królestwie Ojca Twojego, dla niektórych z Twoich dzieci nie będzie to miało żadnego znaczenia. Czy to był najstraszniejszy ból męki, który sprawił, że oblałeś się krwawym potem?
Nie dopuść Jezu, byśmy zadawali śmierć niewinnym ofiarom, którym człowiek zadaje swoim dzieciom. Niech Twoja ofiara Paschalna, jest darem Miłości dla nas, aby zapewnić nam wyjątkowy dar, gdzie Prawdziwie możemy Cię przyjąć w Komunii Świętej. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

(Flp 2,8-9)

Drogi Jezu. Ty, który poruszyłeś sumienia grzeszników, stając przed nimi jako ich wyrzut w czystości i prawdzie, z Miłością i Pokojem, przez co znienawidzono Cię, ucz mnie bardziej Cię kochać. Czy ci, którzy obecnie na świecie prześladują Najdroższego Jezusa, są gorsi od tych, którzy skazali Go podczas Ukrzyżowania? Tak. Jezu, umarłeś po to, aby wybawić ludzkość od grzechu i pewna mądrość została z tego wyciągnięta ? o potrzebie czci do Ciebie na całym świecie. Jednak wielu, którzy znają
Prawdę, zdecydowało się ją zignorować.
Czy dla chwały Ofiary, jaką złożyłeś Jezu za nas na Krzyżu wysłuchuję Twojego wezwania i czynię wszystko, co w mojej mocy, by powiadomić wszystkich, których znam, o Twoich Cierpieniach? Niech nigdy nie będę miał złudzeń i nigdy nie zapomnę, idąc za Tobą krok za krokiem, że mówiąc w Twoim Imieniu będę wykpiwany, ośmieszany i nazywany głupcem. Taki to krzyż mi się przydarzy, dlatego już rozumiem, że zawsze w tym życiu będę cierpieć gdy idę za Jezusem. Mój krzyż ratuje innych, przyjmuję go więc z
radością.
Tak jak Twoja śmierć odkupiła człowieka z grzechu, tak też nasze cierpienie może uratować człowieka od wiecznego potępienia. Oferując dobrowolnie nasze cierpienie, możecie złożyć ofiarę tak, że ludzkim duszom okazane zostanie Boże Miłosierdzie. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

J 12,13

 Drogi Jezu. Czy mówię tak wielu ludziom, jak tylko możliwe, aby prosili Boga, Przedwiecznego Ojca, o przebaczenie dla każdego z nas, za grzechy popełnione w przeszłości? Czy rozpowszechniam nawrócenie? Czy ratuję duszę swoją i innych? Czy pomagam zwyciężać oszusta modląc się do Bożego Miłosierdzia?
Trwam w Wierze przez Miłość w Ciebie Jezu, bo bez tej Wiary, moje cierpienia są trudne do przetrwania. Umartwiam swoje ciało dla Twojej Chwały na wzór świętego Franciszka, który żył w ubóstwie, które było rozpoznawalne na zewnątrz przez jego postawę, czyn, słowo, pokorę i świadectwo życia zgodne z Wolą Boga. Bądź pochwalony Ojcze Niebieski za dar Bożego Miłosierdzia. Twoje Jezu Miłosierdzie nie ma granic, udowodnij to nam wszystkim. Wylej na Swoje Dzieci ocean czystej i skondensowanej Miłości,
by pomóc uratować nas od nienawiści i zła, które są rozsiewane przez złego.
Obmyjmy teraz nasze dusze w Twojej Miłości, ponieważ czas jest bliski. Dajmy szansę skrusze, aby pokonać szatana. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
'Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie'.

Łk 15,18

Drogi Jezu. Dzisiaj potrzeba mi jest wyznanie skruchy, abym mógł usłyszeć Twoje wezwanie. Nie chcę widząc swoje grzechy się wykłócać i zaprzeczać ciężkim obrazom, popełnionym przeciwko Bożym Przykazaniom. W ten sposób zaprzeczam Prawdzie i odwracam się w kierunku ciemności wiecznego piekła. Mój Jezu, obiecałeś, że nikt nie zostanie pozbawiony Twojego Miłosierdzia. Dlaczego Twoje dzieci tego nie rozumieją? Jeżeli naprawdę czuję skruchę i pragnę przyjść i żyć z Tobą, to dlaczego nie proszę o przebaczenie? Przecież nie odmawiasz nikomu Twojego sprawiedliwego Miłosierdzia, jeżeli ktoś okaże skruchę.Czy nasz Przedwieczny Ojciec wybaczy jedynie tym, którzy wierzą w Ciebie Jezu, okazują skruchę i żal za grzechy? Jak dotąd, owładnięci wyścigiem za swoimi egoistycznymi celami nie możemy pojąć konsekwencji. Proszę otwórz oczy i zbaw tych, którzy nie dostrzegą błędów swojego zagmatwanego życia. Amen.

Pokój Wam
Krystian

 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest Królestwo Niebieskie.

Mt 4,17

Drogi Jezu. Czy muszę nawracać innych przy każdej okazji? Tak. Daj mi więc siłę i odwagę, bym więcej wyjaśniał i bardziej pokazywał słabym duszom miłość w moim sercu, bo tym lepiej osiągnięty zostanie końcowy wynik, poprzez nawrócenie innej duszy. Proszę o Twoje błogosławieństwa. Nawrócenie ratuje duszę moją i innych. Gdy następuje, rozprzestrzenia się następnie na przyjaciół i znajome osoby. Nawrócenie rozprzestrzenia nawrócenie. Ucz mnie pokory, która jest lekcją, a której muszę nauczyć się,
aby wejść do Twojego Królestwa. Bez niej narasta pycha. Niech podążanie do sukcesu rozwoju, dobrobytu i bogactwa nie prowadzi mnie do śmierci w Ciemności. Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu i pozwól mi pocieszyć Cię, drogi Jezu, kiedy zagubione dusze nadal odrzucają Twoje Miłosierdzie.
Ufajmy w Dobrego Boga Ojca. On, który stworzył każdego z nas z Miłością i Współczuciem, chce uratować każde Swoje drogie dziecko. Szczególnie dzisiaj, gdy bliskie jest Królestwo Niebieskie. Rozprzestrzeniajmy Słowo Boże, Miłość i Modlitwę. Ludzie chociaż mogą się uśmiechać i udawać, że nie zajmują się tym poważnie, w rzeczywistości będą słuchać tego, co mamy do powiedzenia. Nie stójmy, nie czekajmy, ale pójdźmy.
 
Pokój Wam
Krystian

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, jego słuchajcie».

por. Mt 17, 7

Drogi Jezu. Ty, który nie możesz działać wbrew mojej własnej woli, upraszasz mnie bym słuchał i miał wzgląd na Twoje Słowo. Słowo, które nawołuje mnie do Miłości, modlitwy i postu. Ty Jesteś Zbawicielem, na którego dziś czekam. Niech Wiara w Twoje Słowo błogosławi mnie, gdyż pamiętam, że gdy nie słuchałem, cierpiałem wewnętrzne udręki. Ochroń mnie Jezu, od słuchania ojca kłamstwa, abym nie utracił swojej duchowości, podążając za bogactwami tego świata, które zagłuszają dary Dobrego Boga, jakie
we mnie złożył. Nieszczęśni ludzie, którzy zostali zwiedzeni przez złego, aby wypaczyć Twoje nauczanie celowo, aby wprowadzić w nas zamęt. Niech dzisiaj nie popełniam błędu Uczonych w Piśmie, którzy nie chcieli Cię słuchać, a którym dane były wyraźne znaki aby wszyscy mogli je ujrzeć.
Twoja Jezu Ewangelia wywołuje nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Twoje Święte Słowo. Niech Duch Święty rozpali wiarę w Twój Kościół, który nie podda się nigdy głosząc Prawdę Ewangelii, aż do swojego ostatniego tchnienia. Amen

Pokój Wam
Krystian

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Mt 4,4b

Drogi Jezu. Chcę przyjść do Ciebie, bo jestem głodny i spragniony. Ucz mnie i napełniaj Twoją Mądrością. Dziękuję Ci i Błogosławię Tobie, bo dajesz mi za darmo chleb życia, chleb pouczenia i zrozumienia. Twoje Słowo jest pewne, bo jesteś Bogiem wiernym. Uczy mnie jak Ty odczuwasz, jak Ty działasz i jak Twoja Miłość rozpala serca. Pragnę dzisiaj i teraz usłyszeć Twoje Słowo, aby odwróciło mnie od złych czynów, które ściągają śmierć na mą duszę.
Przyjdźmy i jedzmy do sytości naszych serc. Niech wszyscy, którzy będą zdolni rozpoznać Cię Jezu poprzez Twoje Pouczenia, zyskali szczęście i pokój w swoich sercach. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


V NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C

Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.
Mt 4,19

Drogi Jezu. Chcę przyjść do Ciebie, aby Cię rozradować. Nie zapominam o Twoich Dziełach. Rozmyślam w swoim sercu o Twoich cudach, aby pójść i opowiadać o nich. Twoje Słowa pouczają mnie i wskazują mi drogę, którą mam iść. Światu potrzeba powiedzieć, że Twoje Słowo woła o Pokój i Miłość. Nie lękam się, chcę zostać z Tobą i wypełnić Twoje Słowo, Słowo Miłości. Iść za Tobą, to wziąć Twój Krzyż i pracować dla Ciebie. Naucz mnie kochać, przebaczać i prowadzić święte życie, aby ta nauka i przez moje świadectwo życia Tyś przyciągnął dusze do Najświętszego Serca Boga. Pójdźmy. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


IV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Łk 4, 18

Drogi Jezu. Poślij i mnie, nie opływającego we wszystko, abym własnego bogactwa nie zamieniał na stałe świętowanie, lecz na czynienie życia bardziej promiennego, lepszego, godniejszego dla biednych, dla cierpiących, dla ograniczonych w swoim funkcjonowaniu. Niech utrata środków, jakie posiadam, zachowuje mnie w spokoju i nadziei. Proszę za biednych i więźniów, owoce pożądliwości bogactwa tego świata, pozostawionych w nieświadomości rządzących, aby nie przeklinali nikogo, aby nie nienawidzili
ani Boga, ani ludzi. Ucz mnie Jezu miłować właściwie rzeczy osobiste, gdyż świadczą o Opatrzności. Nie chcę ich jednak miłować do tego stopnia, żeby je ukochać bardziej niż Boga i Jego Wolę, miłować je, ale nie do tego stopnia, żeby przeklinać Boga, gdy ręka ludzka mi je wyrywa. Chcę być wolny od niewolniczego przywiązania do pieniądza. Niech pokora myśli, która się nie pyszni i nie ogłasza swej wyższości, lecz posługuje się darem Boga dla Dobra, uznając w Nim Jego Źródło będzie zawsze we mnie. Amen.
 
Pokój Wam
KrystianIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Łk 4, 18

Drogi Jezu. Ujawniasz przysłowia i przypowieści ubogim. Nie chcę być wielki pomiędzy ubogimi, raczej bym stał się ich sługą, a ktokolwiek chce być pierwszym między nimi, powinien stać się najmniejszym. Dokładnie jak Ty Jezu, który przyszedłeś na ziemię nie po to, aby Tobie służono, lecz aby służyć i dałeś Swoje Życie jako okup za wielu. Twoja chwała jest dzielona z duszami niewinnymi, ubogimi i tymi, które jednoczą swoje serca z Twoim. Ukaż Twoją Miłość i pokaż nam, że miłości większej niż
Twoja nie spotkamy. Nie chcę być niewolnikiem grzechu, daj mi siłę bym pojednał się z Bogiem i czynił pokutę i wierzył w Dobrą Nowinę, bo chcę stać się Jego dziedzicem na życie Wieczne. Niech nie będę zaskoczony ubogimi narzędziami, które Dobry Bóg wybiera dla ukazania się. Zapisano Iz65.1 "Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć." Ogłaszają Dobrą Nowinę, bądźmy czujni, bo Ty Jezu wrócisz, Maranatha. Dobra Nowina silnie irytuje serca
pysznych. Więźniowie grzechu tego świata, pukali do drzwi Serca Jezusa prosząc o pomoc, ja zapukam i dzisiaj bym nie został uwięziony w ciemnościach pozbawiony Światła. Nie umysł, ale moje serce otworzę. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


II NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

2 Tes 2,14

Drogi Jezu! Wezwałeś mnie przez Ewangelię Twojego przykładu życia w Bogu i pouczasz mnie. Błogosławieni czystego serca, oni będą oglądać Boga. Bóg wezwał mnie nie zważając na to, kim jestem. Dzięki temu, że mnie wezwałeś, zamierzasz poprowadzić także innych: tych wszystkich, którzy opuścili Boga i którzy Jego nie słuchają. Czuję wielką odpowiedzialność, poprzez to powołanie mnie, przez które Chcesz rozwiązać wiele spraw, aby Twoi umiłowani mogli się do Ciebie zbliżyć. Przyjmuję Twoją wolę i
sposób w jaki mnie prowadzisz.
Drogi Jezu zachęć tych, którzy mają mało wiary, do zbudowania wiary w Dobrego Boga. To jest wezwanie za tych, którzy odłożyli na bok Twoją Ewangelię. Doprowadź nas z powrotem do czytania Twojego Słowa. Jest to apel mający powiedzieć wszystkim, że Twoje Słowo jest Żywe, Święte i Błogosławione. To jest wezwanie, które ma nas obudzić. To jest wołanie Miłości i Pokoju. Jest to wezwanie mające powiedzieć wszystkim, jakie są ich początki i że Dobry Bóg, jest ich Stworzycielem. Przypominaj mi
nieustannie, że nie jestem sierotą, że wezwałeś mnie na długo przed moim narodzeniem, zanim zostałem uformowany w łonie matki i że wszystkich ludzi kochasz tak samo. Pociągnąłeś mnie Swoim pięknem, bądź Błogosławiony. Amen.
 
Pokój Wam
KrystianŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Por. Mk 9,6

„Wierzyć znaczy słuchać Boga i pełnić jego wolę”.
Modlę się o wiarę, modlę się o siły do wsłuchania się w Twoje słowo Panie,
o odwagę by iść za Twoim głosem,
głosem Syna który mówi:
Miłujcie się i bądźcie doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Amen

AK

Drogi Jezu! Zbyt często buntuję się przeciwko Tobie, przeciwko Twojemu Pokojowi i Miłości. Nie chcę, a jednak wolę i słucham narzucanym mi przez świat kłamstw, dlatego buntuję się przeciw Tobie. Pragnę przyjemności świata za zbyt wielką często cenę, a nie bezpośrednio jak dziecko bez umiaru bezgranicznej Twej Miłości. Podnieś mnie, abym słuchał Twoich wezwań Synu Dobrego Boga. Dlaczego, dlaczego pozwalasz, abym Cię nie słuchał? Tego, który tak mnie kocha. Nie chcę się uważać za ślepego i
głuchego na otaczający mnie głos Ojca i Twój. Jezu, daj mi siłę, bym był jak kwiat wiosną, który wzbija się i otwiera na promienie słońca, nieustannie tak jak Twoja Miłość do Ojca. Nie chcę być jak liść, który ? gdy przychodzi jesień ? więdnie i opada. Chcę powrócić do Ciebie, być Twym umiłowanym uczniem i być Twoją radością zapełniając Święte Miejca.
 
Pokój Wam
Krystian

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.


OBJAWIENIE PAŃSKIE

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu

Mt 2, 3

Drogi Jezu! Polsko Wschodzie Europy, rozbłyśnij jak gwiazda wśród ciemności zachodzącego nieba okrywające ziemię. Jezu, Ponad nami jaśniej i ujawnij swą chwałę! Czy ze Wschodu przyjdzie oczyszczenie i zbawienie? Jakże dziś trudno mi przyjąć postawę oddających Tobie cześć prostych pasterzy i Mędrców idących w ciemno za światłem i składających pokłon maleńkiemu i biednemu Jezusowi. Jest powiedziane, że Tobie Jezu złożą pokłon wszyscy Królowie i Tobie Jezu będą służyć wszystkie narody. Ja dziś przez moją egoistyczną miłość staję na równi z Tobą o nieskończona Miłości i domagam się wysłuchania. A zapomniałem przygotować dary, a zaniedbuję swoje przygotowanie na powtórne Twoje przyjście w chwale. Jezu naucz mnie bardziej pokory i Miłości, bym stał się wiernym Twym sługą, by moje kolana zginały się częściej przed Tobą mój Zbawicielu. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian

 


NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Kol 3,15a.16a


Drogi Jezu! Czymże jest pokój? Pokój to Bóg, Który Jest - Pokojem w moim sercu. Nie ma pokoju bez Miłości, Wiary, Nadziei i Prawdy. Chcę zacząć rozumieć Twoje Bogactwa, bo Ty Jesteś Nieskończonym Bogactwem! Poznaję, że Ty dajesz słowa dzieciom, to Ty mnie prowadzisz. Nie odrzucam Twoich Błogosławieństw. Chwała niech będzie Bogu za to, że był tak dobry i dał mi Swój Pokój. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian IV NIEDZIELA ADWENTU

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.

Łk 1,38

Drogi Jezu! Kieruj moją drogą życia, doświadczaj, trzymaj blisko siebie, abym stając w chwili próby, bez wahania przyjmował Twoją Świętą Wolę, a zapomniał o mojej egoistycznej. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


III NIEDZIELA ADWENTU

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Iz 61,1

Drogi Jezu! Pomóż mi bym zdążał do Ciebie z prostym i czystym sercem i napełnij je Swymi Darami. Ty, który pochylasz się nad pokornymi, a bogatych z niczym odprawiasz. Pobłogosław mnie, który powróciłem do Boga i wysławiam Go za to, że Jego Miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie. Co do tych, którzy nadal zawierzają uparcie swej filozofii, prowadząc niemoralne życie, módlę się i poszczę za nich. Amen.
 
Pokój Wam
KrystianII NIEDZIELA ADWENTU

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Łk 3, 4. 6

Prostujcie ścieżki Panu.. Panie Ty mnie zapraszasz do współpracy. Znam wiele osób, które Cię jeszcze nie spotkały.. Ty chcesz bym pomógł im Cię odnaleźć. Mogę to robić na tysiące sposobów. Mogę się modlić za tę osobę, opowiedzieć o mojej radości ze spotkania z Tobą, czy choćby dawać świadectwo codziennością. Dziękuję, że chciałeś nawiązać ze mną relację i proszę o Twojego Ducha.

DP


Drogi Jezu! Pomóż mi, abym nie ulegał nieustannym pokusom szatana. Muszę zawsze pracować nad sobą w sposób twardy i surowy, abym prostował wzloty i upadki zmysłów, skręty w bok pożądliwości ciała. Chcę być czysty i gotów, na dzień Prawdy, który zbliża się z każdą chwilą. Amen.
 
Pozdrawiam
Krystian

I NIEDZIELA ADWENTU

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Ps 85,8

 Drogi Jezu. Udziel mi łaski, abym potrafił Cię kochać i rozpoznawał Cię w drugim człowieku. Miłość zbawia. Wołasz mnie, a ja chcę usłyszeć Twe wołanie. Jesteś blisko mnie, a ja jeszcze nie potrafię wezwać Cię. Nie chcę już więcej być obojętny wobec Ciebie. Z Miłością i szczerą myślą o każdym słowie, wznoszę duszę do Ciebie. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Por. Mk 11,10

Drogi Jezu! Twoje Królestwo na ziemi jest w zasięgu ręki. Przybycie w Twoje imię niesie za sobą cierpienie, prześladowanie i upokożenie. Twoje Święte Słowo nawołuje "Nawracaj się" - przez usta proroków, ale nie chcę słuchać upomnień pogrążając się w ciemnościach. Złoszczą mnie upomnienia. Jednak Jezu miłość do Ciebie otwiera mi oczy, chcę się oczyścić, unikać zła i uświęcić, wysilając się i zaczynając walkę od siebie. Nie mogę być większym od mego Nauczyciela, aby przyjść do Twego królestwa
przez tą ziemię, muszę być gotów na poznanie cierpienia krzyża, przejść golgotę. Prowadź mnie zgodnie z Twoją Wolą Jezu do Twego królestwa pokoju i miłości. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian

Modlitewne refleksje można nadsyłać przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres kontakt(at)biblicum.pl.XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Łk 21,36

Czy człowiek w dzisiejszych czasach chce stanąć przed Synem Człowieczym?
Czy zależy nam na tym?
Czy pełni pychy, chcemy uznać swoją małość i wzywać Boga?
Czy Bóg jest dla nas ważny?

Czy naprawdę musimy być tacy niemądrzy?
Czy jest na tym świecie coś ważniejszego?
Czy pokora naprawdę tak boli?
Czy Bóg nie powinien być dla nas najważniejszy?

Panie daj mi siły trwać przy Tobie.
Bez względu na moje wizje i zachcianki.
Modlić się o wiarę i prosić o pomoc.
By kiedyś stanąć przed Tobą z radością w sercu.
Amen.

A.K.

 


XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Mt 5,3


XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

J 14,23

Drogi Jezu! Powróciłem z dalekiej pustyni do Twojego Edenu Jezu i nawróciłem się z głębi serca. Twoja nauka Miłości Prawdziwej pozwoliła ujrzeć mi tkwiącą belkę w moim oku. Belka oślepiała mnie pychą egoizmu i nie pozwalała przeniknąć światłu pokory Miłości do mnie. Karmiłem się złudzeniami. Pod ciężarem belki upadłem. Mój Kochający Przyjacielu pomogłeś zdjąć z moich barków ciężar, pojednałem się z Tobą, przeprosiłem i zaprosiłem, pogardzając równocześnie wszystkim, co nie jest święte. Kocham
Cię i pragnę wypełniać tylko Twoją wolę Miłowania w każdej myśli, uczynku, słowie, pokarmie intelektualnym, zachowując zasady Twej doskonałej nauki dające Pokój serca. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Por. 2 Tm 1, 10b

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Mk 10,45

 
 
 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 
Mt 5,3

Drogi Jezu! Niech skarby tego świata nie wypełniają już moich pragnień serca, aby pragnienie nie niszczyło mnie, nie zatruwało od środka i nie przeobraziło się w czyn. Oczyść mnie ze zmysłowego pożądania bogacenia się egoistycznego i oddal ode mnie nienawiść do bogaczy. Przemień wszelkie pragnienie bogactwa ziemskiego, władzy i bycia kimś więcej niż jestem w jedno jedyne pragnienie Miłości Dobrego Boga przez Miłość do każdego Bliźniego. Cieszę się z każdego dnia mojego ubogiego życia
ubogaconego Twoją Chwałą o Jezu.
 
Pokój Wam
KrystianXXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

1 J 4,12

Miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Doskonała? Och, Panie, ja się modlę o miłość do Ciebie, nie o doskonałą, ale prostą miłość. Chcę Cię kochać i powoli kocham, tak trochę, tak słabo, ale z wielkim pragnieniem. Modlę się o miłość, a Ty ponownie dajesz mi odpowiedź w swoim Słowie:

Kochaj bliźniego, wtedy Ja będę z tobą, a jak Ja jestem w tobie, wtedy się zmienisz...

Wtedy się zmienię i zmieni się mój stosunek do Ciebie. I wzrośnie moja miłość do Ciebie. Wystarczy kochać drugiego człowieka, w imię Twoje, dla Miłości, doskonałej Miłości – dla Ciebie. To niby takie proste, ale pomóż mi Panie, bo sam temu nie poradzę...

Modlitwę nadesłał A.K.

Kocham Cię Dobry Boże, a tym samym każde Twoje stworzenie, z którym przebywam na ziemi. Łatwo mi przychodzi kochać przyjaciół, jakże trudno nieprzyjaciół. Gdy zdaje sobie sprawę, że ów nieprzyjaciel jest zabłąkaną owieczką i Ty Panie w nim również mieszkasz, zaczynam rozumieć Twoją troskę o wzajemną Miłość. Nie daj mi zapomnieć w chwilach próby Dobry Boże, że mieszkasz w każdym z nas. Naucz mnie Kochać Miłością doskonałą, a zabierz ode mnie miłość zmysłową, powierzchowną, osądzającą. Amen.
 
Pokój Wam
Krystian


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

(J 17,17ba)

Kiedy błądzę, Ty mnie szukasz. Pouczasz mnie, bym więcej już nie zabłądziła. Poprzez chrzest uświęciłeś mnie, nadal uświęcasz w sakramencie Pojednania z Tobą. Nie daj nikomu zginąć w kłamstwie, bo tylko Twoje nauki są prawdą. Proszę, by wszyscy znależli drogę do prawdy. Uświęć w prawdzie wszystkich Twoimi naukami, które Kościół głosi nam.

Modlitwę nadesłała B.D.


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata

(Ga 6,14)


Moim owocem poznania prawdy i zła jest pycha.
Pycha, która boli, która przeszkadza być bliżej Ciebie.
Jak bardzo chciałbym zaśpiewać:
„Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.”
Ale nie mogę. Nie wiedziałem co robić, a dzisiaj... powiedziałeś mi.
Dzisiaj mówię za Pawłem:
„Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa”.
Krzyża, dzięki któremu został zbawiony świat,
świat ludzi,
a wraz z nim ja,
by służyć.

Modlitwę nadesłał A.K


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
(Mt 4,23)
 
 
 

Moja modlitwa nad słowami Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Przyszedłeś na świat, Jezu,
przyszedłeś do Swego stworzenia.
Przyszedłeś na świat, Boże,
przyszedłeś opowiedzieć nam o Sobie.
Objawić nam Siebie,
odkryć Swoje plany.
Plany względem nas: chorych, grzesznych,
plany Swojego Królestwa.
Bądź uwielbiony Panie, za to,
bądź uwielbiony za Twój dotyk i słowo.
Dotyk uzdrowienia, słowo nawrócenia,
słowo odpuszczenia grzechów, dotyk Miłości.
Ty, który jesteś Miłością,
Ty, który przyszedłeś na świat.
Ty, który nas stworzyłeś!
Ojcze i Synu i Duchu,
Dziękuję.

Modlitwę nadesłał A.K

 
 
 
 
 
 
 
 
7
Września

Autor wpisu

Adam