Święty Paweł w nauczaniu Księdza Arcybiskupa - Fragment 5 Św. Paweł w nauczaniu Abp.

Wybrane fragmenty homilii Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca nawiązujące do słów Świętego Pawła.

Apostoł Paweł pomaga nam dziś zrozumieć wydarzenie, które tej nocy pełnej światła świętujemy. Pisze Apostoł: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2, 11).
Łaska Boga, która się ukazała” w Jezusie, to Jego miłosierna miłość, która kieruje całą historią zbawienia i prowadzi ją ku ostatecznemu wypełnieniu. Objawienie się Boga w małości naszej ludzkiej natury (por. 1. Prefacja Adwentowa) stanowi początek Jego chwalebnego „objawienia się” na ziemi, na końcu czasów (por. Tt 2, 13).
Ale nie tylko. Historyczne wydarzenie, które przeżywamy w tym misterium, jest „drogą” daną nam, byśmy dotarli na spotkanie z Chrystusem przychodzącym w chwale. Jezus bowiem przez swoje Wcielenie „poucza nas — jak pisze Apostoł — abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei” (Tt 2, 12--13).
Panie Jezu Nowonarodzony!
Wraz z pasterzami zbliżamy się do betlejemskiej Groty, by kontemplować Ciebie owiniętego w pieluszki i leżącego w żłobie.
O, Dzieciątko z Betlejem! Wielbimy Cię w milczeniu z Maryją, Twą Matką..; ze św. Józefem… i pasterzami. Tobie chwała i cześć na wieki, Boski Zbawicielu świata i nasz; i mój!
Naszą radość pomnaża jeszcze mnóstwo zastępów niebieskich, wielbiących Boga słowami:
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.. Siostro i Bracie!
Oto Dobra Nowina – Bóg ma w tobie upodobanie…; dlatego narodził się, jako Twój Zbawiciel…
Dlatego daje się tobie w sakramentalnych znakach Chleba i Wina na pokarm nieśmiertelności.
Niech noc Bożego Narodzenia będzie szkołą wiary i życia; godziną przyjęcie Boga w Jezusie Nowonarodzonym.

Pasterka, Katowice, katedra 2014 r.

1
Stycznia

Autor wpisu

Adam