Pogrzeb Biskupa Adamskiego Dekada Historyczna

Wiadomości Diecezjalne nr 1-2 1968 r.

Telegram do Stolicy Apostolskiej z zawiadomieniem o śmierci Biskupa Adamskiego
Telegram kondolencyjny ze Stolicy Apostolskiej
Zgon włodarza diecezji katowickiej - Ks. Bp Juliusz Bieniek
Biskup Stanisław Adamski (życiorys) - Ks. Jan Kobylnicki
Moj testament (wyjątki) - Bp Stanisław Adamski
Ostatnia droga wiernego sługi Boga i Kościoła - Ks. Józef Gawor
Księża Biskupi obecni na pogrzebie
Lista osób, które nadesłały kondolencje
Słowo żałobne na eksportacji zwłok śp. Bp. Adamskiego - Abp. Bolesław Kominek
Przemówienie Ks. Bp. Herberta Bednorza na zakończenie pierwszego dnia pogrzebu
Nad mogiłą Biskupa - męża stanu. Mowa podczas pogrzebu - Kard. Stefan Wyszyński
Podziękowanie Ks. Bp. Herberta Bednorza składane w krypcie w drugim dniu pogrzebu
Biskup Adamski, jak go przez 30 lat widziałem - Ks. Bp Herbert Bednorz

1
Lutego

Autor wpisu

Adam