Borowa Wieś - Kościół Św. Mikołaja Drewniane Kościoły

Miejscowość ta założona została w okresie wojen husyckich w XVI wieku, kiedy nastąpiło ożywienie gospodarcze sprzyjające osadnictwu. Kościół św. Mikołaja został przeniesiony w latach 1937-1939 z pobliskich Przyszowic. Jako datę powstania kościoła przyjmuje się 1737 rok.

Świątynia jest orientowana, posiada konstrukcje zrębową, jest oszalowana z zewnątrz deskami na kamiennej podbudówce, z nawa zbudowaną na planie prostokąta. Do nawy przylega węższe prezbiterium, od północy zakrystia, od południa prostokątna kruchta, a od zachodu wieża. Dach kryty jest drewnianym gontem. Cały budynek jest otoczony sobotami.

Wewnątrz kościoła nawa i prezbiterium są otoczone podcieniami. Barokowy prospekt organowy, ołtarz główny z XVII wieku oraz późnorenesansowy ołtarz w kaplicy to najcenniejsze zabytki we wnętrzu świątyni.

W czasie II Wojny Światowej w Borowej Wsi znajdowały się 2 obozy pracy dla Żydów oraz jeńców radzieckich. Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła więźniów Auschwitz, którzy zostali zamordowani na terenie wsi podczas Marszu Śmierci w 1945 roku.

Przeczytaj więcej

15
Września

Autor wpisu

Adam