Chorzów - Kościół Św. Wawrzyńca Drewniane Kościoły

 
Kościół wybudowany został w 1599 roku w Knurowie pod Rybnikiem. Należy do najstarszych kościołów drewnianych na obszarze diecezji.
Przeniesiony został z Knurowa do Chorzowa na Górę Wyzwolenia, gdzie odbudowano go w latach 1935-1938. Przy kościele św. Wawrzyńca utworzono w 1968 r. samodzielną stację duszpasterską obejmującą tereny wyjęte z parafii św. Antoniego i św. Marii Magdaleny. Parafię erygowano 15 IX 1978 r.
W latach 1963-68 przeprowadzono gruntowny remont kościoła, odnowiono wnętrze łącznie z konserwacją ołtarza i obrazów.
Świątynia zbudowana jest z drewna modrzewiowego na kamiennej podmurówce, w konstrukcji zrębowej łączonej w tzw. jaskółczy ogon. Posiada prostokątną, salową nawę, przylegające węższe prezbiterium, do którego przylega zakrystia. Na szczycie wieży konstrukcji zrębowej znajduje się dwuramienny krzyż greckokatolicki. Kościół otoczony jest sobotami. Wnętrze kościoła jest przykryte płaskim stropem ozdobionym polichromią wykonaną po przeniesieniu obiektu. Ołtarz główny oraz ołtarze boczne, chrzcielnica i ambona wykonane są w stylu barokowym. W bezpośrednim otoczeniu świątyni znajduje się zieleniec oraz kamienne alejki z drewnianymi ławkami. Od strony skrzyżowania ulicy Lwowskiej i Konopnickiej otoczony jest kamiennym murkiem. Kościół sąsiaduje z parkiem na Górze Wyzwolenia.
 
Przeczytaj więcej:
 
 

1
Października

Autor wpisu

Adam