Ćwiklice - Kościół Św. Marcina Drewniane Kościoły

Kościół pod wezwaniem świętego Marcina biskupa Tours został zbudowany prawdopodobnie pod koniec XVI lub na początku XVII wieku na miejscu poprzedniego powstałego ok. XIII/XIV wieku. Przebudowany został w XVIII wieku. Jest to kościół drewniany, orientowany. Do kwadratowej części nawy przylega od wschodu prostokątne prezbiterium. W zachodniej części nawy, na wysokości dachu wyodrębnia się wieża w rzucie kwadratu. Nawa i prezbiterium ze starą zakrystią, obecnie kruchta od strony północnej, zbudowana jest w konstrukcji wieńcowej.
Wieża postawiona jest na słup. W konstrukcji słupowej zbudowane są również dwa nowsze pomieszczenia od strony południowej: nowa zakrystia przylegająca do prezbiterium oraz kaplica dobudowana do nawy. Wejścia do kruchty i zakrystii są ostrołukowe. Chór muzyczny jest wsparty na czterech słupach z ażurowym parapetem wybrzuszonym w części środkowej. Korpus wieży, zwężający się ku górze, obity jest tarcicą i okryty barokowym hełmem z latarnią. Wieżyczka na sygnaturkę znajdującą się na dachu nawy jest miniaturką hełmu wieży. Siodłowe dachy nawy i prezbiterium pokryte są gontem podobnie jak hełmy wieży i sygnaturki.
Wnętrze kościoła oświetlone jest niedużymi okienkami w ścianach bocznych. W części zachodniej nawy empora wsparta jest na słupach.
Kościół w Ćwiklicach otoczony jest cmentarzem, który posiada interesujące ogrodzenie. Składa się ono z szerokich murowanych słupów pomiędzy które wsunięte są poziome, grube deski, osłonięte daszkiem. Poszczególne słupy są tynkowane i bielone, nakryte pulpitowymi daszkami z kamienia. Od strony cmentarza umieszczone są są w nich stacje drogi krzyżowej(założone prawdopodobnie ok.1800 roku), a na płaszczyznach zewnętrznych płaskorzeźby z wizerunkami świętych.
Przy wejściu do kościoła umieszczone są tablice z nazwiskami parafian poległych w I wojnie światowej oraz w czasie powstań śląskich. Natomiast w przedsionku znajdują się tablice z nazwiskami parafian poległych i zaginionych w czasie II wojny światowej.
Ołtarz główny późnobarokowy pochodzi z XVIII wieku. Jest on zdobiony bogatą polichromowaną snycerką z rzeźbami dwóch św. bp Wojciecha i Stanisława oraz św. Trójcy adorowanej przez aniołki w zwieńczeniu. W centrum umieszczony jest obraz patrona parafii św. Marcina bpa Tours pochodzący z XVII w., namalowany w stylu barokowym. Po bokach głównego ołtarza znajdują się posągi św. Jana Nepomucena i Karola Boromeusza z XIX oraz posągi aniołów z XVIII. Ołtarze boczne są również XVIII-wieczne. Lewy ołtarz zdobią rzeźby św. Joachima i Józefa oraz kopia Madonny Sykstyńskiej Rafaela wykonana przez ucznia J. Matejki, z kolei prawy ołtarz rzeźby św. Wacława i Krzysztofa oraz obraz Ukrzyżowania PJ. W kaplicy dobudowanej do nawy znajduję się bezcenny gotycki tryptyk(konserwowany w latach 1940-42 oraz 1993-96); w części środkowej wyobrażenie MB z Dzieciątkiem oraz św. Stanisława i Marcina. Na awersach skrzydeł znajdują się postacie świętych, na lewym św. Jan Chrzciciel i Jakub Starszy oraz Małgorzata i Dorota.
Do kaplicy prowadzą od zewnątrz XVI-wieczne dębowe drzwi ze starego kościoła, zdobione okuciami. Parę lat temu, w czasie remontu stropu kościoła, natknięto się na fragmenty polichromii z XVII wieku, ukrytej pod późniejszym, pozornym sklepieniem. Renowacji polichromii dokonał p. Jan Gałaszek. W nawie znajduje się fryz z festonów roślinno-owocowych, fragmenty dużych scen figuralnych: męka i śmierć Jezusa Chrystusa, w prezbiterium umieszczone są scen z życia św. Marcina. Na uwagę zasługują także: chrzcielnica w kształcie anioła dźwigającego czarę-barokowa z XVII wieku oraz 2 feretrony z rokokowymi rzeźbami MB Niepokalanie Poczętej i PJ. Przy cmentarzu znajduje się figura MB Siewnej, ufundowana w 1935 roku.

19
Października

Autor wpisu

Adam