Góra - Kościół Św. Barbary Drewniane Kościoły

Wieś Góra nazwę swą zawdzięcza położeniu, na wzniesieniu, w najwyższym punkcie terenu, 25 m nad dolinę Wisły. Prezbiterium kościoła wybudowano w drugiej połowie XVI wieku, jako kaplicę filialną. W latach 1580 - 1628 była ona użytkowana przez kalwinistów. Do niewielkiej, zamkniętej wielobocznie w typie małopolskim kaplicy z oszalowanymi ścianami została w 1550 roku dostawiona wieża o konstrukcji słupowej, nakryta obitym blachą hełmem z latarnią. W 1950 roku całość rozbudowano - między kaplicę, która stała się teraz prezbiterium kościoła, a odsuniętą wieżę wstawiono nawę. Usunięto hełm wieży, zamiast niego wstawiając drewniany dach namiotowy o kształcie ostrosłupa. Całą budowlę otaczają soboty.
We wnętrzu znajdują się dwa XIX wieczne krucyfiksy oraz krzyż ołtarzowy z XVIII wieku. Wokół cmentarza otaczającego kościół rosną wiekowe drzewa – cenne obiekty przyrody.
 
6
Listopada

Autor wpisu

Adam