Łąka - Kościół Św. Mikołaja Drewniane Kościoły

Wieś wzmiankowana w 1449 r., obecnie sołectwo gminy Pszczyna. Od południowej strony styka się z Zalewem Goczałkowickim, zaś od strony północnej ze Zbiornikiem Łąka, utworzonym w 1987 r. na rzece Pszczynka poprzez zbudowanie zapory i połączenie istniejących tu wcześniej stawów hodowlanych. Pierwsza pewna wzmianka źródłowa o drewnianym kościele p.w. św. Jadwigi w Łące pochodzi z roku 1449. Wspomina o proboszczu w Łące, ks. Świętosławie. Za proboszcza ks. Marcina, Łąka przeszła w roku 1568 w ręce pastorów. Wizytacja z roku 1598 zastała w Łące pastora Leopolda Molendę, który zarządzał kościołem od roku 1595. Katoliccy księża docierali z pobliskiej Pszczyny do Łąki dopiero po roku 1630. Pierwszy stały przez Kurię w Krakowie ustanowiony proboszcz, ks. Chlądowicz przybył do Łąki w roku 1664. W roku 1658 kościół spłonął. Budowę nowego drewnianego kościoła ukończono w 1660 roku. Urządzanie wnętrza kościoła trwało do 1693 roku. Został konsekrowany w maju 1692 roku. W 1660 roku otrzymał wezwanie św. Mikołaja. Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej, na wysokiej, pochodzącej z XIX w. ceglanej podmurówce. Posiada zamknięte trójbocznie prezbiterium, prostokątną nawę z dwiema kruchtami, murowaną kaplicę przylegającą od północnej strony oraz zakrystię przylegającą od strony południowej. Prezbiterium i nawa nakryte są dachami siodłowymi, gontowymi, zaś zakrystia i kaplica pulpitowymi, krytymi łupkiem.
Wyposażenie świątyni stanowią barokowe krucyfiksy z XVIII w., monstrancja z 1743 r., stacje Męki Pańskiej z XVIII/XIX w., pacyfikał z XVIII w., kielich i lichtarze barokowe. Wieża dzwonna o konstrukcji słupowej pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku. Jest pobita gontem, ma pochyłe ściany i przykryta jest hełmem namiotowym, nadwieszonym, gontowym, czworobocznym. Wejście znajduje się od zachodniej strony. W wieży wisi dzwon gotycki z XV w.
Kościół otoczony jest cmentarzem na którym znajdują się groby powstańców śląskich i ofiar września 1939 r., a także stylizowany na neogotycką kapliczkę nagrobek ks. prałata Antoniego Philippi (1827-1920 r.). Teren kościelny jest ogrodzony drewnianym parkanem z dwiema bramami czworobocznymi z czterospadowymi dachami , do jednej z nich prowadzą schody.

W okolicy wsi przebiega zielony szlak rowerowy z Pawłowic do Strumienia. Szlak ten jest poprowadzony głównie dawnymi groblami, alejami, w lesie, mija śródleśne stawy i jest dobrze oznakowany. Przed Strumieniem znajduje się początek czerwonego szlaku do Studzionki, skąd zielonym R4 dotrzeć można do Pszczyny przez Łąkę.

31
Marca

Autor wpisu

Adam