Wilcza - Kościół św. Mikołaja Drewniane Kościoły

Drewniany kościół zbudowany został przez cieślę Jakuba Sedlaczka z Gliwic w 1755 roku. Świątynia powstała na miejscu poprzedniej zniszczonej najprawdopodobniej w trakcie wojen trzydziestoletnich oraz pierwotnej, pochodzącej z 1480 roku. Kościół został odnowiony w 1961 roku.
Jest to obiekt jednonawowy, o konstrukcji zrębowej z wieżą słupową. Do prezbiterium przylega zakrystia a z boku nawy usytułowana jest kruchta. Kościół otoczony sobotami. W prezbiterium występuje pozorne sklepienie kolebkowe, zaś nawa pokryta jest stropem płaskim i fasetami. Ściana prezbiterialna posiada rzadko spotykane okrągłe okienko z kratą kowalską z zadziorami. Wnętrze kościoła zdobi głównie barokowe wyposażenie. Ołtarz główny z XVII wieku z obrazem św. Mikołaja pochodzi z kościoła w Gorzycach, ołtarze boczne powstały w XVII wieku. Szczególnie cenny jest obraz wotywny Matki Boskiej Frydeckiej z 1709 roku z napisem morawskim. W okolicy znajduje się neogotycki pałacyk z XIX wieku z pozostałościami parku i stawem. Kościół znajduje się przy dwóch szlakach turystycznych: Szlak Okrężny Wokół Gliwic, Szlak Stulecia Turystyki.


3
Czerwca

Autor wpisu

Adam