Modlitwa Jubileuszowa Modlitwa Jubileuszowa

 
W Bazylikach i Sanktuariach Archidiecezji w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, będzie odmawiana w ramach nabożeństwa popołudniowego „Modlitwa Jubileuszowa” autorstwa Ks. Prof. Jerzego Szymika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panie, Twój Kościół jest Ludem Bożym jako Twoje Ciało. Dziękujemy Ci za Nie, jedno i święte, dziękujemy za Twój Kościół, apostolski i powszechny. Jak nas uczyli Ojcowie, liczne Kościoły tworzą jeden Kościół, komunię w Ciele Pańskim. Jak pisali wielcy Papieże, Kościół jest in America, in Asia, in Africa, in Europa. In Polonia.
    Panie, dziękujemy Ci za Kościół na Górnym Śląsku. Historia naszej wiary jest długa i bogata. Prawda i nadzieja zbawienia, znajomość Boga, który jest Miłością i do którego możemy razem z Tobą mówić „Abba, Ojcze”, dotarła do naszej ziemi i do naszych przodków przeszło tysiąc lat temu, z południa i zachodu, z ust i serc głosicieli Twojej Ewangelii. Niech będą błogosławieni, obdarz ich wieczną nagrodą.
    Panie, nasza diecezja, nasz katowicki Kościół ma już prawie wiek – 90 lat. Dziękujemy Ci za jego istnienie, dobro, żywotność, specyfikę.
    Panie, dziękujemy Ci za jego założycieli, za biskupów i księży, za zakonnice i zakonników, za nasze rodziny i młodzież, za dzieci i za cały nasz lud. Za ludzi chorych, biednych, wykluczonych, bezrobotnych, bezdomnych, jakkolwiek cierpiących – dziękujemy szczególnie. Ci są naszym najdroższym skarbem. Dziękujemy Ci za powołania i kościoły, za parafie i sanktuaria, za dzieła miłosierdzia i diecezjalne media, za seminarium duchowne i wydział teologiczny. Dziękujemy Ci za każdy krzyż nam dany, za wszelkie jego postaci, dzięki którym możemy współcierpieć dla naszego Kościoła z Tobą i z całym Kościołem. I służyć Tobie w zbawianiu świata.
    Panie, dziękujemy ci za naszych świętych i błogosławionych, znanych i nieznanych. Prosimy Cię za każdą i każdego z nas, grzesznych - idź za nami do zbawczego skutku, jak za setną owcą. Dziękujemy Ci za wszelkie zbawcze owoce tych dziewięćdziesięciu lat.
    Panie, posyłaj naszemu Kościołowi Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Niech nam przypomina wszystko, co nam powiedziałeś. Prosimy, by nasz Kościół był najgłębiej Twój, by obfitował w dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne,  byśmy byli Ci wierni, by nam nigdy nie brakło wiary, nadziei i miłości. By nasze rodziny były święte, sakramentalne, trwałe i dzietne. Prosimy przez wstawiennictwo naszych świętych patronów, Jacka, Barbary i Floriana, za przyczyną Pani Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Tej, która w ciągu tych dziewięćdziesięciu lat niełatwych dziejów, zmiennych, bo zarazem wspaniałych i burzliwych, pomagała je zmieniać w historię naszego zbawienia i była dla nas zawsze Causa nostrae laetitiae – Przyczyną Naszej Radości.
    Matko nasza, która pierwsza byłaś Kościołem, posłuszna i pokorna Służebnico Pana, do której Jego Anioł skierował pierwsze słowo naszego zbawienia: bądź pozdrowiona, pełna łaski; zdrowaś Maryjo, raduj się. Pomnij, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Bądź Przyczyną Radości z Boga dla naszego Kościoła na przyszłe lata życia i modlitwy, krzyża i świętości.
    Amen.

ks. Jerzy Szymik
Katowice, 30 kwietnia 2015 r.

 

Zachęcamy wszystkich Diecezjan oraz przyjaciół Ziemi Śląskiej do odmawiania Modlitwy na 90-lecie Archidiecezji Katowickiej.


Ks. Jerzy szymik

ur. 1953 r. w Pszowie na Górnym Śląsku, kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną.
W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (97-05). Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2014 r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ; od 2007 r. jako profesor zwyczajny. W latach 2004-2014 członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 1991 r. stały współpracownik „Gościa Niedzielnego”.
Autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych (ostatnio m.in.: „Teologia na usługach wiary, bliższa życiu ... w 30 lat później”, Lublin 2011; „Chodzi o Boga”, Katowice 2012;„Theologia benedicta”, t. I-II, Katowice 2010-2012; „Poezja i teologia”, t. I-II, Katowice 2009-2013; „Hilasterion”, Katowice 2014; „Teologia i my”, Katowice 2014). Promotor 20 doktoratów, 181 magisteriów. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI. Mieszka w Katowicach i Pszowie.

 

WYKAZ PUBLIKACJI

20
Sierpnia

Autor wpisu

Adam