Ks. Bp Prof. Kazimierz Romaniuk Wykładowcy

Biskup-senior Diecezji Warszawsko-Praskiej
Członek honorowy Stowarzyszenia Biblistów Polskich (2012)

Prztłumaczył całe Pismo Święte z języków oryginalnych na polski (Biblia Warszawsko-Praska); jest to pierwszy od 400 lat (Ks. Jakub Wujek) przekład Biblii na język polski dokonany przez jednego tłumacza. Jest autorem 65 książek i około 450 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

Mgr:
Uniwersytet Warszawski (1951)
Św. Hieronima „De viris illustribus”, przekład, komentarz (ks. prof. Jan Czuj)
Dr:
Uniwersytet Warszawski (1953)
Hieronim a Rufin z Akwilei. Z problematyki sporów orygenesowskich na przełomie IV i V wieku (ks. prof. Jan Czuj)
DNB:
Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1961)
L’amour du P?re et du Fils dans la sotériologie de S. Paul (o. S. Lyonnet SJ)
Dr hab.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1966)
Bojaźń Boża w teologii św. Pawła , Poznań 1966.
Prof.:
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (1980)

Ważniejsze publikacje:
– L’amour du P?re et du Fils dans la sotériologie de St. Paul, Analecta Biblica, Roma 1971.
– Powołanie w Biblii, Warszawa 1989.
– Motywacja napomnień moralnych w listach św. Pawła, Poznań 1971.
– Idea bojaźni Bożej w teologii św. Pawła, Poznań 1966.
– Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Warszawsko-Praska, Warszawa 1997.

WIĘCEJ o Wykładowcy

15
Sierpnia

Autor wpisu

Adam