Ks. Bp Prof. Roman Pindel Wykładowcy

Biskup Bielsko-Żywiecki

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Mgr:

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (1983)
Paralele między Janem a Jezusem w Łk 1–2 (ks. dr Tomasz Jelonek)
Lic.:
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (1988)
Wspólnototwórczy charakter Wieczerzy Pańskiej w ujęciu św. Pawła (ks. dr hab. Tomasz Jelonek)
Dr:
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (1990)
Chrystus jako Arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków (ks. dr hab. Tomasz Jelonek)
Dr hab.:
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (2001)
W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1,11-2,21, Kraków 2001
Prof.:
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (2005)
Magia czy Ewangelia? Konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich, Kraków 2003

Ważniejsze publikacje:
Turcja. Śladami Apostoła Pawła i chrześcijaństwa pierwszych wieków, Kraków 1994.
To co z Ducha Świętego. Egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu, Kraków 1997.
Aby zrozumieć Pawła. Wprowadzenie i wdrożenie w lekturę Listów Pawłowych, Pomoce Naukowe 1, Kraków 1999.
W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1,11- 2,21, Kraków 2001.
Magia czy Ewangelia? Konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich, Kraków 2003.

WIĘCEJ o Wykładowcy

15
Sierpnia

Autor wpisu

Adam