S. Prof. Ewa J. Jezierska OSU Wykładowcy

Członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich I kadencji (2003-2008)

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Mgr (matematyki):
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1952)
Mgr (teologii): Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (1971)
Interpretacja tekstów Pawłowych dotyczących diakonis i wdów w świetle praktyki starożytnego Kościoła (ks. prof. dr hab. Jan Stępień)
Lic:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (1977)
Układ literacki i teologia opisów powołania uczniów w Ewangelii św. Marka (1,16-20; 2,14; 3,13-19 (o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM)
Dr:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (1983)
Idea współumierania i współzmartwychwstania z Chrystusem w listach Pawłowych (o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM)
Dr hab.:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (1993)
Proegzystencja chrystocentryczna chrześcijan w myśli Pawłowej.
Prof.:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (2004)
Pawłowa wizja życia chrześcijańskiego, Wrocław 2003

Ważniejsze publikacje:
Obraz Boga Ojca w teologii Pawłowej, Wrocławski Przegląd Teologiczny 19(2011)1,105-112.
„Lepsza” czy „dobra” jest część wybrana przez Marię? Znaczenie przymiotnika άγάθός w Łk 10,38-42, w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, t. 2, red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, 789-795.
Pierwszy znak objawienia się Jezusa. Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewkiego, t. I, red. W. Irek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, 253-260.
Māšāl  w tekstach Starego Testamentu, w: Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, B. Strzałkowska, Ad Multos Annos 17, Warszawa 2012,185-196.
Kościół-domem chrześcijan, Wrocławski Przegląd Teologiczny 20(2012)2, 35-43.

15
Sierpnia

Autor wpisu

Adam