Ks. Prof. Antoni Paciorek Wykładowcy

Konsultor Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

Mgr /Lic. (teologii):
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1969/1972)
Obraz Kościoła w Mt 16,17-19 (o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM)
Dr:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1974)
Historyczne i literackie problemy obietnicy prymatu (Mt 16,17-19) w świetle metody historii redakcji (o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM)
Mgr (filologii klasycznej):
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1975)
Protoeiromena w Dziejach Apostolskich (prof. dr hab. Łucja Małunowiczówna)
LNB:
Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1977)
Dr hab:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1995)
Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995
Prof.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (2001)
Q – Ewangelia Galilejska, Lublin 2001

Ważniejsze publikacje:
Arystoteles. Meteorologika. Wstęp – przekład – komentarz, Warszawa 19922.
Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995.
Biblia dla każdego i na każdy dzień, Warszawa 1996.
Ewangelia Umiłowanego Ucznia, Lublin 2000.
Q – Ewangelia Galilejska, Lublin 2001

WIĘCEJ o Wykładowcy: TUTAJ i TUTAJ

15
Sierpnia

Autor wpisu

Adam