Ks. Prof. Waldemar Rakocy Wykładowcy

Kierownik Katedry Egzegezy Pism Apostolskich NT KUL.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich II kadencji (2008-2013)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie

Mgr:
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (1985)
Uniwersalizm religijny Deutero-Izajasza (o. dr Józef Paściak OP)
LNB:
Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1989)
Dr:
Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym (1991)
Trionfo del piano salvifico di Dio in Luca-Atti. Studio letterario della narrativit? e della funzione di Atti 12,1-24 (ks. prof. Franz Lentzeneis SJ)
Dr hab.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (2001)
Obraz i funkcja faryzeuszy w Łk-Dz, Lublin 2000.
Prof.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2007)
Święty Łukasz wobec niewiary Izraela-krytyka i nadzieja, Warszawa 2006


Ważniejsze publikacje książkowe:

- „A słowo Boże rozszerzało się i rosło”. Programowa funkcja Dz 12, 1-24 w kompozycji księgi, Lublin 1995, ss. 303. RW KUL.
- Paweł – apostoł Żydów i pogan. Łukaszowy obraz powstania i rozwoju  Pawłowych wspólnot, Kraków 1997, ss. 287. WITKM
- Obraz i funkcja Faryzeuszy w dziele Łukaszowym. Studium literacko - teologiczne. Lublin 2000, ss. 284. RW KUL.
- Faryzeusze. Historia – Ewangelie, Lublin 2002, ss. 176. RW KUL.
- Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003, ss. 415; wyd. drugie Częstochowa 2008. Edycja Świętego Pawła.
- Święty Łukasz wobec niewiary Izraela - krytyka i nadzieja, RSB 24, Wydawnictwo  „Vocatio, Warszawa 2006, ss. 284.
- Rozmowy z Pawłem z Tarsu. O Bogu i człowieku, Częstochowa 2010, ss. 498. Edycja Świętego   Pawła.

WIĘCEJ o Wykładowcy

15
Sierpnia

Autor wpisu

Adam