Ks. Dr Hab. Prof. UO Jan Kochel Wykładowcy

dr. hab. teologii w zakresie katechetyki,

profesor Uniwersytetu Opolskiego


rzeczoznawca ds. programów i podręczników Komisji Wychowania Katolickiego
przy Konferencji Episkopatu Polski,

członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej

członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


inicjator działalność Szkoły Słowa Bożego w Polsce

redaktor strony internetowej “Szkoły Słowa Bożego” (www.ssb24.pl/)

Ważniejsze publikacje:
J. KOCHEL, Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego, (Opolska Biblioteka Teologiczna 31), Opole 1999 [praca doktorska].
J. KOCHEL, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza, (OBT 74), Opole 2005.
J. KOCHEL, J. KOSTORZ (red.), Biblia w katechezie (OBT 81), Opole 2005 [współautor].
J. KOCHEL, Katecheza u źródeł Ewangelii (Biblioteka „Katechety”), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006.
J. KOCHEL (red.), G. KUSZ, Katecheza w służbie Słowa Bożego. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Gerardowi Kuszowi z okazji 70. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy dydaktycznej i 25-lecia sakry biskupiej (OBT 116), Opole 2009.
J. KOCHEL (red.), Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 20), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
J. KOCHEL, Z. MAREK, Pedagogia biblijna w katechezie, WAM, Kraków 2012 [współautor].

Zobacz: Wykaz osiągnięć w pracy naukowej

27
Sierpnia

Autor wpisu

Adam