O. Prof. Dr Hab. Hugolin Helmut Langkammer OFM Wykładowcy

Autor ponad 100 książek biblijnych, także w obcych językach, i ponad 500 rozpraw i artykułów naukowych. Redaktor i współredaktor wielu książek i czasopism. Jest członkiem zespołu tłumaczy przekładu Pisma Świętego tzw. Biblii lubelskiej. Przetłumaczył sam lub wspólnie wiele ksiąg biblijnych.
Promotor 55 doktorów i ponad 350 magistrów. Recenzent wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Członek honorowy Stowarzyszenia Biblistów Polskich (2010)

Mgr/Lic.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1959/1960)
Interpretacja J 19,25-27 u Ojców Kościoła (ks. prof. dr hab. Eugeniusz Dąbrowski)
Dr:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1961)
Mariologiczne znaczenie tekstu J 19,25-27 (ks. prof. dr hab. Feliks Gryglewicz)
DNB:
Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1966)
Dr hab.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1969)
Problem splotu orzeczeń ktizeologicznych i soteriologicznych w chrystologii Nowego Testamentu.
Prof.:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
U podstaw chrystologii Nowego Testamentu. Teologia Nowego Testamentu, t. I-II

Wybrane publikacje:
- Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice 1976.
- Maria in der Bibel, Wiedeń 1988.
- Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989.
- Metodologia Nowego Testamentu, Opole 1990.
- Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Rzeszów 2004

14
Września

Autor wpisu

Adam