Ks. Prof. Antoni Tronina Wykładowcy

Profesor zwyczajny. Emerytowany Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu na Wydziale Teologii KUL Współredaktor naukowy Biblii Częstochowskiej i Nowego Komentarza Biblijnego (edycja Paulińska) oraz Biblii Lubelskiej (RW KUL). Promotor siedmiu prac doktorskich.

Jest autorem ok. 250 pozycji z różnych dziedzin biblistyki, w tym kilkunastu książek, m.in.:

Bóg przybywa ze Synaju (Lublin 1989);
Teologia Psalmów (Lublin 1995);
Zawitaj Pani Świata. Obrazy i symbole biblijne w Godzinkach (Niepokalanów 1995);
Apokalipsa, orędzie nadziei (Częstochowa 1996);
Psałterz Biblii greckiej (Lublin 1996);
Panie, abym przejrzał (Lublin 1997);
Do Hebrajczyków (Częstochowa 1998);
Księga Tobiasza – Księga Judyty- Księga Estery (Lublin 2000);
Biblia w Qumran (Kraków 2001);
Wprowadzenie do języka syryjskiego (Kielce 2003);
Przez Krzyż do światła (Niepokalanów 2004);
Księga Kapłańska (Częstochowa 2006);
Podstawy gramatyki języka ugaryckiego (Kielce 2006).

10
Września

Autor wpisu

Adam