Ks. Prof. Wojciech Pikor Wykładowcy

Profesor KUL. Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Prorockich Starego Testamentu KUL.
Autor wielu książek i artykułów o tematyce biblijnej - zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych.


Ważniejsze publikacje:

Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza (Studia Biblica Lublinensia 4), Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, stron 482;

Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii, Kielce: Jedność 2010, stron 183 (z filmem DVD: 94 min 33 sek);

Bóg, woda i człowiek. Biblijne scenariusze do katechezy młodzieży, dorosłych oraz formacji biblijnej w parafii, Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha 2010, stron 182;

Biblijne pytania o Boże miłosierdzie, Pelplin: Bernardinum 2004, stron 168;

La comunicazione profetica alla luce di Ez 2–3 (Tesi Gregoriana. Serie Teologia 88),  Roma 2002, stron 316;

Czytamy Stary Testament. Ćwiczenia do wykładów z biblistyki (Biblia – Katecheza – Życie 1), Kielce: Jedność 2007, stron 384;

Biblijne drogi ku braterstwu. Materiały, metody, inspiracje (Biblia – Katecheza – Życie 3),  Kielce: Jedność 2007, stron 233.

2
Września

Autor wpisu

Adam