Konkursy Pasmo interaktywne

Zakończył się Kurs Wprowadzający, a zatem również Konkurs z nim związany. Poniżej lista osób, które nadesłały komplet prawidłowych odpowiedzi na pytania w Kursie Wprowadzającym, a nie zostały uhonorowane w żadnym wcześniejszym losowaniu. Otrzymają one nagrody w postaci książek o tematyce biblijnej.

Brzozowska Julia
Buczinski Henryk
emichalek
Felka Dariusz
Gałązka Urszula
klara
Komendera Justyna
Kula Krzysztof 
Nawrat Mariusz
Nocoń Jadwiga
Pawlaczyk Ewa
Renata M.
Zimończyk Krzysztof
zolkaPo opublikowaniu każdego wykładu (oprócz wykładu inauguracyjnego), zostaną podane dwa pytania związane z jego treścią. Wśród odbiorców, którzy w ciągu tygodnia, nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrody książkowe.

Ponadto - dodatkowo nagrodzimy wszystkie osoby, które nadesłały komplet prawidłowych odpowiedzi na pytania w Kursie Wprowadzającym, a nie zostały uhonorowane w żadnym wcześniejszym losowaniu.

Osoby chcące wziąć udział w losowaniu nagród książkowych powinny wraz z odpowiedzią podać podając swoje Imię, Nazwisko i adres.
W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.
Adres wystarczy podać w pierwszym mailu, natomiast nazwiskiem lub pseudonimem należy podpisywać każdą swoją odpowiedź, inaczej nie będzie ona uwzględniana w losowaniu.

 Wykład 10: Gdzie szukać informacji i wiedzy z zakresu biblistyki


Pytanie 19 - Jak nazywana jest Biblia, której przypisy uznawane są za wzorcowe dla egzegezy katolickiej?

Odpowiedź: Za wzorcowe dla egzegezy katolickiej uznaje się przypisy francuskiej Biblii Jerozolimskiej, pierwszego nowoczesnego, katolickiego przekładu bazującego na językach oryginalnych.

Pytanie 20 - Na czym polega interlinearne wydanie Pisma Świętego?

Odpowiedź: W wydaniu interlinearnym obok siebie (w liniach równoległych) znajdują się: tekst oryginalny (hebrajski lub grecki), umowne kody gramatyczne (części mowy, przypadek, rodzaj, liczbę, tryb, stronę, czas danego wyrazu), dosłowne tłumaczenie (np. na język polski).


 

 Wykład 9: Najważniejsze dokumenty w obszarze biblistyki

Pytanie 17 - Kiedy i gdzie ogłoszono dogmat o kanonie Pisma Świętego?

Odpowiedź: Dogmat o kanonie Pisma Świętego ogłoszono w 1546 r. na Soborze Trydenckim.

Pytanie 18 - Kto i w jakim dokumencie zalecił badanie Pisma Świętego na uniwersytetach i wykładanie jego treści w oparciu o znajomość starożytnych języków wschodnich?

Odpowiedź: Papież Leon XIII  w encyklice "Providentissimus Deus" . Wykład 8: Mechanizmy egzegezy

Pytanie 15 - Na czym polega kryterium genealogiczne w krytyce tekstu?

Odpowiedź: Kryterium genealogiczne w krytyce tekstu polega na tym, że przyjmuje się za bardziej prawdopodobną tą wersję tekstu Pisma Świętego, która dała początek pozostałym wersjom.

Pytanie 16 - Jak należy odczytywać Biblię wg. dogmatycznych zasad objaśniania Pisma Świętego?

Odpowiedź
:
Dogmatyczne zasady objaśniania Pisma Świętego nakazują odczytywanie Biblii za pomocą Biblii (lektura całościowa) oraz w oparciu o nauczanie Kościoła (lektura eklezjalna).Wykład 7: Dyscypliny biblistyki

Pytanie 13 - Czym zajmuje się proforystyka?

Odpowiedź: Proforystyka ukazuje formy i sposoby wyłożenia poznanego sensu biblijnego, które można wykorzystać w celach naukowych lub praktycznych.

Pytanie 14 -  Jaka jest różnica między egzegezą a teologią biblijną?

Odpowiedź: Egzegeza wyjaśnia znaczenie tekstu, zdanie po zdaniu (analiza wszystkich słów i zdań tekstu biblijnego, tak by dotrzeć do pełnego ich zrozumienia), natomiast teologia biblijna ujmuje tematy biblijne w pewien system, który pozwala ukazać słowo Boże w całej jego pełni.Wykład 6: Pismo Święte w tradycji i nauczaniu Kościoła

Pytanie 11 - Co nazywamy typologią w odniesieniu do interpretacji Starego Testamentu?

Odpowiedź: Typologia to sposób odczytywania ST, osoba lub wydarzenie ze Starego Testamentu są postrzegane jako typ, czyli zapowiedź Chrystusa lub rzeczywistości z nim związanej.

Pytanie 12 - Jak nazywa się najnowszy dokument Kościoła ściśle i specjalnie związany z objaśnianiem Biblii?

Odpowiedź: Najnowszym dokumentem ściśle i specjalnie związanym z objaśnianiem Biblii jest pouczenie Papieskiej Komisji Biblijnej z 1993 roku - Interpretacja Pisma Świętego w KościeleWykład 5: Przekłady Biblii

Pytanie 9 - Co to jest "targum" ?

Odpowiedź: Targum to aramejski przekład Pisma Świętego - Biblia aramejska.

Pytanie 10 - Jak nazywa się najsłynniejszy przekład Pisma Świętego na łacinę i kto dokonał tego przekładu?

Odpowiedź: Najsłynniejszy przekład na łacinę nazywa się Wulgata i dokonał go św. Hieronim.


 

Wykład 4: Kanon i apokryfy

Pytanie 7 - Co to jest "kanon biblijny" ?

Odpowiedź: Kanon biblijny to spis ksiąg natchnionych, które z racji swego pochodzenia od Ducha Świętego, stanowią nieomylną regułę wiary i normę postępowania wspólnoty.

Pytanie 8 - Co to są księgi deuterokanoniczne i które księgi Pisma św. do nich zaliczamy

Odpowiedź: Natchnienie niektórych ksiąg znajdujących się dziś w kanonie było przez jakiś czas dyskutowane. Dla podkreślenia, że świętość tych pism budziła gdzieniegdzie wątpliwości i że spierano się o ich kanoniczność, nazwano je księgami deuterokanonicznymi lub wtórnokanonicznymi.
W Starym Testamencie księgami deuterokanonicznymi są: Księga Tobiasza (Tb), Judyty (Jdt), 1 i 2 Machabejska (1-2 Mch), Barucha (Ba), Syracha (Syr), Mądrości (Mdr), a także niektóre fragmenty Estery (10,4-16,24) i Daniela (3,24-90;13-14). Natomiast w Nowym Testamencie: List do Hebrajczyków (Hbr), Jakuba (Jk), Drugi Piotra (2 P), Drugi i Trzeci Jana (2-3 J), Judy (Jud) i Apokalipsa (Ap).


 
Wykład 3:  Zagadnienia objawienia i natchnienia tekstów biblijnych

Pytanie 5 - Dlaczego mówimy, że autorem Pisma Świętego jest Bóg, skoro napisali je ludzie?

Odpowiedź: Mówimy, że autorem Pisma Świętego jest Bóg ponieważ powstało ono pod jego natchnieniem i jest on jedynym źródłem treści w nim zawartych.

Pytanie 6 - Co to jest Tradycja i co się na nią składa?

Odpowiedź: Tradycją nazywamy przekaz ustny, żywą świadomość i praktykę Kościoła. Składa się na nią doktryna apostolska, organizacja i życie Kościoła oraz działalność liturgiczna i sakramentalna.Wykład 2 - Powstanie i autentyczność Biblii

Pytanie 3 - Ile lat powstawał tekst Starego Testamentu, a ile Nowego Testamentu?

Odpowiedź: Tekst Starego Testamentu powstawał około 700 lat, a Nowego Testamentu około 70 lat

Pytanie 4 - Jaka jest różnica między autografem, a apografem?

Odpowiedź: Autograf to oryginał księgi, apograf natomiast to jej odpis, kopiaWykład 1:  Geneza nazwy, treść, podział ksiąg i tekstu Pisma Świętego

Pytanie 1 - Na czym polega "świętość" Pisma Świętego?

Odpowiedź: Świętość pisma polega na tym, że jest ono „inne” i „różne od tego co już napisano”, a to dlatego że należy do Boga i od niego pochodzi.

Pytanie 2. Co oznacza słowo "biblia"?

Odpowiedź: Nazwa „Biblia” wywodzi się z języka greckiego, od słowa he biblos lub jego zdrobnienia to biblion, oznaczającego papirusowe zwoje lub księgi.

Typologia to sposób odczytywania ST, osoba lub wydarzenie ze Starego Testamentu są postrzegane jako typ, czyli zapowiedź Chrystusa lub rzeczywistości z nim związanej.
19
Kwietnia

Autor wpisu

Tomek