Komunikat Księdza Arcybiskupa Uncategorised

Drodzy Uczestnicy "Biblicum Śląskiego"

Dobry Bóg pozwolił zakończyć z sukcesem II Edycję „Biblicum Śląskiego”. W minionych miesiącach Multimedialne Studium Formacji Biblijnej zgromadziło wokół tematyki Starotestamentalnej bardzo dużą grupę aktywnych odbiorców.
Strona „Biblicum Śląskiego” zanotowała blisko 120 tysięcy odsłon, a blisko stu Stałych Audytorów uzyskało Certyfikat ukończenia intensywnej, rocznej formacji biblijnej. Ponadto opublikowano w radiu eM oraz w internecie czterdzieści znakomitych wykładów biblistycznych.  Zaś audytorzy i sympatycy „Biblicum Śląskiego” podsumowali II Edycję w czasie rekolekcji  w Kokoszycach.
Trudno wymienić wszystkie działania, zawarte w tym Projekcie, ale jestem przekonany, że z tak ogromnego dobra, obficie skorzystali zarówno duszpasterze, jak wierni naszej Archidiecezji. Edukacja biblijna oraz rozwój form modlitwy Pismem Świętym stanowią wielką troskę współczesnego Kościoła – obyśmy usłyszeli głos Pana, mówiącego do nas w wersetach Biblii i całym sercem odpowiedzieli:
Mów Panie, sługa Twój słucha”.
Tym goręcej zachęcam Was wszystkich: indywidualne osoby świeckie, grupy formacyjne, wspólnoty parafialne, zakonne, instytuty życia konsekrowanego, do zaangażowania w III Edycję MSFB „Biblicum Śląskiego”.
W tym roku akademickim tematyka będzie koncentrowała się wokół treści Listów Świętego Pawła, a program – jakże bogaty – pozwoli każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie formułę edukacji
i modlitwy Pismem Świętym.
Z serca błogosławię temu Dziełu, wypraszając dla jego autorów i odbiorców wszelkie potrzebne dary Ducha Świętego.
 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
12
Września

Autor wpisu

Adam