E III - Kody do Kart Zadań Uncategorised

Kody do Karty Zadań nr 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

B

C

C

B

D

A

C

B

 A

 C

C

C

 A

 C

 D

 B

 A

 D

 

Kody do Karty Zadań nr 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

B

B

D

D

B

B

A

D

 A

 D

C

C

 A

 C

 B

 D

 D

 B


Kody do Karty Zadań nr 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

A

A

C

B

D

C

C

 B

 A

 D

B

 A

 A

 C

 D

 B

 A

 B

 

Kody do Karty Zadań nr 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

D

A

B

B

C

C

A

C

 A

 A

 B

B

 D

 A

 D

 A

 B

 A

 B


Kody do Karty Zadań nr 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

A

C

A

D

D

A

B

A

 A

 A

 D

 C

 C

 B

 C

 C

 B

 B

 A

 

10
Listopada

Autor wpisu

Adam