Inauguracja Kursu Zasadniczego Uncategorised

Inauguracja Kursu Zasadniczego

Szanowni Audytorzy „Biblicum Śląskiego”!

Pozwólcie, iż rozpocznę od podziękowań. Wznoszę do Dobrego Boga modlitwę dziękczynną za dzieło „Biblicum Śląskiego”, a nade wszystko za każdego z Was – jesteście największą wartością tego Projektu! Wasz liczny, stały i systematyczny udział w Kursie Wstępnym był nie tylko radością mojego serca, ale także zachętą i źródłem siły, by zmierzyć się z wyzwaniem, jakim bez wątpienia pozostaje Kurs Zasadniczy.

Zapraszam Was wszystkich – tych, którzy towarzyszą nam już od ponad trzech miesięcy oraz - serdecznie witanych – nowych Odbiorców.

MSFB „Biblicum Śląskie” jest szczególną przestrzenia spotkania człowieka z Pismem Świętym, a tym samym z Bogiem w Trójcy Jedynym. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy!

                        

 „Paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
             i poprowadzi ich do źródeł wód życia:
        i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu". /Ap7,17/ 

 

   Zapraszam Was z całego serca i proszę o modlitwę w tej intencji.
   Ks. Adam Sekściński      
Koordynator Projektu      
MSFB „Biblicum Śląskie”
2
Września

Autor wpisu

Adam