Idea Wprowadzenie

Nad Biblią...

Nad Biblią...

zdjęcie: Kawa /StockSnap

Całość aktywności „Biblicum Śląskiego” podzielono na Kurs Wprowadzający (10 tygodni) oraz Kurs Zasadniczy (10 miesięcy).

Multimedialne Studium Formacji Biblijnej obejmuje cotygodniowe wykłady radiowe i internetowe. Ponadto, przygotowanie i druk na łamach „Gościa Niedzielnego” comiesięcznej wkładki z materiałami duszpasterskimi, by umożliwić prowadzenie formacji biblijnej we wspólnotach parafialnych oraz publikację wydawnictwa zwartego - kwartalnika „Biblicum Śląskie” (Księgarnia Św. Jacka), jako pełnej formy zebranych, uzupełnionych i poszerzonych materiałów formacyjnych (wraz z płytą CD), z przeznaczeniem dla księży opiekujących się duszpasterstwem biblijnym w różnych grupach, stowarzyszeniach, kołach i wspólnotach modlitewnych.

Całość aktywności „Biblicum Śląskiego” podzielono na Kurs Wprowadzający (10 tygodni) oraz Kurs Zasadniczy (10 miesięcy) Kompleks wymienionych działań został tak skonfigurowany, by połączyć pogłębianie wiedzy o Biblii z modlitwą i stałą zachętą do kształtowania postawy każdego wiernego według zasad zawartych w Piśmie Świętym. Stąd szczególna troska o przeniesienie działań internetowo - radiowych na grunt życia wspólnotowego i osadzenie ich w modlitwie, w lectio divina, w adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

„Biblicum Śląskie” będzie żywe tylko w interakcji bezpośredniej i duchowej z odbiorcami tego Studium.

12
Marca

Autor wpisu

Tomek