NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – KURS ZASADNICZY informacje

  • Przyjmowanie zapisów na listę Stałych Audytorów rozpocznie się w Uroczystość Matki Boskiej Piekarskiej – Patronki MSFB „Biblicum Śląskie” /Niedziela, 19 sierpnia 2012 r./.
  • Zapisy są prowadzone na okres jednego roku akademickiego /10 miesięcy/.
  • Zapisy są przyjmowane w trybie indywidualnym, na stronie internetowej MSFB „Biblicum Śląskie” /patrz zakładka: Zapisy/
  • Wpis na listę Stałych Audytorów następuje na podstawie wypełnionego i przesłanego drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego.
  • Każdy Audytor może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Strefie dla Stałych Audytorów MSFB „Biblicum Śląskie”, po przesłaniu Koordynatorowi - drogą elektroniczną - takiej informacji.
  • Po pomyślnym zakończeniu procedury rejestracyjnej, każdy Audytor otrzyma maila z potwierdzeniem wpisu na listę Stałych Audytorów.
  • W czasie trwania roku akademickiego wszyscy Stali Audytorzy będą identyfikowania za pomocą specjalnych, indywidualnych kodów, które zostaną nadane każdej osobie
  • w momencie rejestracji /np. SA0123/2012/.
  • Wszelkie obowiązki Stałych Audytorów zapisano w Regulaminie.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań, zastrzeżeń prosimy o kontakt mailowyz  Koordynatorem Projektu. Kontakt
20
Sierpnia

Autor wpisu

Tomek