Wykłady Uncategorised

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2012
KSIĘGA RODZAJU:

Wykład 1 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Rodzaju. Część I

Wykład 2 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Rodzaju. Część II

Wykład 3 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Rodzaju w historii zbawienia. Część I

Wykład 4 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Rodzaju w historii zbawienia. Część II

Wykład 5 - Aspekt archeologiczny Księgi Rodzaju.

Wykład 6 - Księga Rodzaju widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu.

Wykład 7 - Współczesna egzegeza Księgi Rodzaju (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego w XXI wieku)

Wykład 8 - „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy (pasmo specjalne)
                     Jakie formy modlitwy promuje Księga Rodzaju?
                     Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2012
KSIĘGA WYJŚCIA

Wykład 9 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Wyjścia. Część I

Wykład 10 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Wyjścia. Część II

Wykład 11 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Wyjścia w historii zbawienia. Część I

Wykład 12 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Wyjścia w historii zbawienia. Część II

Wykład 13 - Aspekt archeologiczny Księgi Wyjścia.

Wykład 14 - Księga Wyjścia widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu.

Wykład 15 - Współczesna egzegeza Księgi Wyjścia (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego w XXI wieku)

Wykład 16 - „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy (pasmo specjalne)
                       Jakie formy modlitwy promuje Księga Wyjścia?
                       Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

STYCZEŃ – LUTY 2013
KSIĘGA KAPŁAŃSKA

Wykład 17 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Kapłańskiej. Część I

Wykład 18 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Kapłańskiej. Część II

Wykład 19 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Kapłańskiej w historii zbawienia. Część I

Wykład 20 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Kapłańskiej w historii zbawienia. Część II

Wykład 21 - Aspekt archeologiczny Księgi Kapłańskiej.

Wykład 22 - Księga Kapłańska widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu.

Wykład 23 - Współczesna egzegeza Księgi Kapłańskiej (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego w XXI wieku)

Wykład 24 - „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy (pasmo specjalne)
Jakie formy modlitwy promuje Księga Kapłańska?
Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

MARZEC – KWIECIEŃ 2013
KSIĘGA LICZB

Wykład 25 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Liczb. Część I

Wykład 26 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Liczb. Część II

Wykład 27- Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Liczb w historii zbawienia. Część I

Wykład 28 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Liczb w historii zbawienia. Część II

Wykład 29 - Aspekt archeologiczny Księgi Liczb.

Wykład 30 - Księga Liczb widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu.

Wykład 31 - Współczesna egzegeza Księgi Liczb (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego w XXI wieku)

Wykład 32 - „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy (pasmo specjalne)
Jakie formy modlitwy promuje Księga Liczb?
Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

MAJ – CZERWIEC 2013
KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA

Wykład 33 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Pwt. Część I

Wykład 34 - Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Pwt. Część II

Wykład 35 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Pwt w historii zbawienia. Część I

Wykład 36 - Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Pwt w historii zbawienia. Część II

Wykład 37 - Aspekt archeologiczny Księgi Pwt.

Wykład 38 - Księga Pwt widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu.

Wykład 39 - Współczesna egzegeza Księgi Pwt (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego w XXI wieku)

Wykład 40 - „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy (pasmo specjalne)
Jakie formy modlitwy promuje Księga Pwt?
Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

20
Kwietnia

Autor wpisu

Adam