Zapisy Podkategorie Kursu Zasadniczego

Rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na listę Stałych Audytorów V Edycji MSFB „Biblicum Śląskie” i potrwa do końca października.

Zapisy są prowadzone na okres jednego roku akademickiego /10 miesięcy/.

Zapisy są przyjmowane w trybie indywidualnym, na stronie internetowej MSFB „Biblicum Śląskie

Wpis na listę Stałych Audytorów następuje na podstawie wypełnionego i przesłanego drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego. Należy podać swoje Imię, Nazwisko, adres, a jeśli ktoś uczestniczył w I, II, III lub IV Edycji - tylko numer Stałego Audytora

Każdy Audytor może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Strefie dla Stałych Audytorów MSFB „Biblicum Śląskie

Po pomyślnym zakończeniu procedury rejestracyjnej, każdy Audytor otrzyma maila z potwierdzeniem wpisu na listę Stałych Audytorów.

W czasie trwania roku akademickiego wszyscy Stali Audytorzy będą identyfikowania za pomocą specjalnych, indywidualnych kodów, które zostaną nadane każdej osobie  w momencie rejestracji /np. SA0123/2016/.

Wszelkie obowiązki Stałych Audytorów zapisano w Regulaminie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań, zastrzeżeń prosimy o kontakt mailowy z  Koordynatorem Projektu. Kontakt

4
Września

Autor wpisu

Adam