Regulamin Uncategorised

REGULAMIN – czyli 10 prostych zasad dla Stałych Audytorów


1. Udział w Multimedialnym Studium Formacji Biblijnej „Biblicum Śląskie”jest całkowicie dobrowolny.

2. Zapisy są prowadzone na okres jednego roku akademickiego / 10 miesięcy/

3. Zapisy są przyjmowane w trybie indywidualnym, na stronie internetowej MSFB „Biblicum Śląskie” /patrz zakładka: Zapisy/

4. Wpis na listę Stałych Audytorów następuje na podstawie wypełnionego i przesłanego drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego.

5. Każdy Audytor może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Strefie dla Stałych Audytorów MSFB „Biblicum Śląskie”, po przesłaniu Koordynatorowi - drogą elektroniczną - takiej informacji.

6. Po pomyślnym zakończeniu procedury rejestracyjnej, każdy Audytor otrzyma maila z potwierdzeniem wpisu na listę Stałych Audytorów.

7. W czasie trwania roku akademickiego wszyscy Stali Audytorzy będą identyfikowania za pomocą specjalnych, indywidualnych kodów, które zostaną nadane każdej osobie w momencie rejestracji /np. SA0123/2015/.

8. Obowiązki Stałego Audytora:

  -  Udział w cotygodniowych wykładach internetowych
  -  Wypełnianie i odsyłanie Karty Zadań po każdym z pięciu Cyklów Wykładów /w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu emisji Cyklu/
  -  Modlitwa w intencji pożytków edukacyjnych i duchowych dla wszystkich odbiorców MSFB „Biblicum Śląskie
  -  Przeprowadzenie raz w miesiącu prywatnego Lectio Divina /np. według propozycji zawartej na stronie internetowej „Biblicum Śląskiego”/
  -  Indywidualna lektura Pisma Św..

9. Po zakończeniu całorocznej edycji „Biblicum Śląskiego”, każdy Stały Audytor, który poprawnie odpowie na co najmniej 80% pytań w każdym z pięcu Cyklów Wykładów, otrzyma pamiątkowy, honorowy dyplom.

10. Wszelkie wątpliwości, problemy, kwestie sporne – rozstrzyga Koordynator MSFB „Biblicum Śląskie”.

17
Sierpnia

Autor wpisu

Tomek