Dekada I (1925-1934) Dekada Historyczna

Kalendarium
 
15.08.1925 - Koronacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej koronami, które podarował i poświęcił osobiście Papież Pius XI
28.10.1925 - Bulla „Vixdum Poloniae”. Ustanowienie Diecezji Katowickiej. Pierwszym Biskupem Katowickim został Ks. August Hlond
18.11.1925 - Przejęcie przez Biskupa Katowickiego jurysdykcji nad Śląskiem Cieszyńskim
01.12.1925 - Uległy likwidacji agendy Wikariatu Generalnego w Cieszynie.
22.01.1926 - Bullą „Divina disponente” Pius XI eryguje Katowicką Kapitułę Katedralną
24.06.1926 - Nominacja Biskupa Augusta Hlonda Arcybiskupem Gnieźnieńsko-Poznańskim
24.10.1926 - Konsekracja Biskupa Arkadiusza Lisieckiego w Gnieźnie
31.10.1926 - Objęcie Diecezji Katowickiej przez Biskupa Arkadiusza Lisieckiego
28.11.1926 - Książę Biskup Adam Sapieha poświęcił kamień węgielny pod budynek Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie
05.06.1927 - Symboliczny wykop pod budowę katedry w Katowicach
17.07.1928 - Poświęcenie Domu Rekolekcyjnego i Wypoczynkowego dla księży w Kokoszycach
28.11.1929 - Poświęcenie budynku Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie
26.03.1930 - Kanclerzem w kurii katowickiej został Juliusz Bieniek, późniejszy Biskup Pomocniczy Katowicki
13.05.1930 - W Cieszynie umiera nagle Bp Arkadiusz Lisiecki
10.06.1930 - Zmarł w Tychach Ks. Jan Kapica. Pochowany został przy miejscowym kościele św. Marii Magdaleny.
02.10.1930 - Nominacja Ks. Stanisława Adamskiego na Biskupa Katowickiego
26.10.1930 - Konsekracja w Poznaniu Biskupa Stanisława Adamskiego
12.01.1934 - Erygowanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
24.03.1934 - Nominacja Ks. Teofila Bromboszcza na Biskupa Pomocniczego Katowickiego
03.06.1934 - Konsekracja Bp. Teofila Bromboszcza w kościele NSPJ w Mysłowicach.
03.10.1934 - Zmarł Ks. Aleksander Skowroński, Prepozyt Kapituły Katedralnej
24
Września

Autor wpisu

Adam