Dekada II (1935-1944) Dekada Historyczna

Kalendarium

01.01.1935 - bp Teofil Bromboszcz wikariuszem generalnym (nominacja 20.12.1934)
12.01.1937 - zmarł bp pomocniczy Teofil Bromboszcz (ur. 25.04.1886 w Katowicach-Ligocie)
15.01.1937 - pogrzeb bpa Teofila  Bromboszcza
26.04.1937 - konsekracja biskupa Juliusza Bieńka
06.06.1938 - poświęcenie prezbiterium katedry w Katowicach
17.08.1939 - zmarł Wojciech Korfanty
29.08.1939 - bp Stanisław Adamski mianował okręgowych wikariuszów generalnych na wypadek uniemożliwienia na skutek działań wojennych komunikacji poszczególnych części diecezji z kurią diecezjalną.
01.09.1939 - wybuch II wojny światowej
22.10.1939 - ukazał się ostatni numer „Gościa Niedzielnego” przed przerwą spowodowaną okupacją niemiecką
01.01.1940 - 8 parafii na Zaolziu, które w 1938 zostały powierzone biskupowi katowickiemu, zostaje włączonych (adjungatur) do Archidiecezji Wrocławskiej
05.01.1940 - bp. Stanisław Adamski mianował wikariuszem generalnym – w miejsce biskupa Juliusza Bieńka – ks. radcę Franciszka Strzyża, proboszcza w Goduli. Nowo mianowany wikariusz generalny miał objąć urząd 08.01.1940.
28.02.1941 - bp Stanisław Adamski został wywieziony do Krakowa. Zabroniono mu wrócić i zajmować się sprawami diecezji. Potem przebywał w Warszawie.
09.05.1942 - ks. Franciszek Strzyż powiadamia nuncjusza apostolskiego w Berlinie, że na skutek choroby przekazał w zastępstwo jurysdykcję wikariusza generalnego ks. radcy Franciszkowi Woźnicy.
03.06.1942 - zmarł ks. Franciszek Strzyż, protonotariusz apostolski, proboszcz w Goduli, wikariusz generalny Diecezji Katowickiej, ur. 04.10.1876 w Żyrowej (Buchenhöh) k. Strzelec Opolskich, święc. 23.06.1902 (kard. Georg Kopp)
22.07.1942 - S. Congregatio Consistorialis, dekret zatwierdzający ks. Franciszka Woźnicę (Wosnitza) na urzędzie wikariusza generalnego Diecezji Katowickiej.
02.10.1944 - bp Stanisław Adamski opuścił Warszawę i udał się na Jasną Górę do klasztoru Paulinów

23
Października

Autor wpisu

Adam