Dekada VII (1985-1994) Dekada Historyczna

03.06.1985    nominacja ks. Damiana Zimonia na biskupa katowickiego
29.06.1985    konsekracja bpa Damiana Zimonia w katedrze w Katowicach. głównym konsekratorem był prymas Polski kard. Józef Glemp
30.06.1985    ingres biskupa Damian Zimonia do katedry w Katowicach
15.09.1985    druga rekoronacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej dokonana przez bp. Herberta Bednorza
25.02.1988    nominacja ks. Gerarda Bernackiego biskupem pomocniczym katowickim
14.05.1988 – 05.06.1988  I Kongres Eucharystyczny Kościoła Katowickiego pod hasłem „Miłujmy się wzajemnie”
12.04.1989    zmarł bp Herbert Bednorz
12.11.1989    powołanie Caritas Diecezji Katowickiej
01.02.1982    nominacja biskupa Czesława Domina na biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego
25.03.1992     nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce, utworzenie Archidiecezji Katowickiej i Metropolii Katowickiej
    biskup Janusz Zimniak został mianowany biskupem pomocniczym w Diecezji Bielsko-Żywieckiej
19.05.1992    zmarł biskup Józef Kurpas
22.05.1992    pogrzeb biskupa Józefa Kurpasa, cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach
29.06.1992    abp Damian Zimoń otrzymał na Watykanie paliusz z rąk papieża Jana Pawła II
05.06.1993    zawarcie umowy o partnerstwie między Archidiecezją Katowicką a Diecezją Essen w Niemczech

26
Lutego

Autor wpisu

Adam