IV Edycja Biblicum Śląskiego Archiwa, Uncategorised

Zakończyła się IV Edycja Multimedialnego Studium Formacji Biblijnej "Biblicum Śląskie". Zakres tematyczny w roku akademickim 2015/2016 to "Inspiracje biblijne w nauczaniu Biskupów Śląskich" - 40 listów, homilii i przemówień poprzednich Biskupów Ordynariuszy naszej Archidiecezji..

Cyklem głównym jest "Hebraica" - 40 wykładów przedstawiających wierzenia, tradycje i zwyczaje, związane z wydarzeniami opisanymi w Ewangeliach (cykl autorski Redakcji Biblicum Śląskiego)


WYNIKI IV EDYCJI

 
OPRÓCZ WYKŁADÓW GŁÓWNYCH REALIZOWANE BYŁY RÓWNIEŻ CYKLE DODATKOWE:

„Biblia w nauczaniu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca” - Wybrane fragmenty homilii zakorzenione w egzegezie Pisma Świętego, oddające rytm i puls życia Kościoła Katowickiego.

„Refleksje teologiczne z Annabergu” - Nasz wyjątkowy Gość Edycji Jubileuszowej „Biblicum Śląskiego” Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol wzbudzi historię Kościoła  na Ziemiach Śląskich poprzez kontekst konkretnych wydarzeń pielgrzymkowych, barbórkowych, odpustowych, itp. Zawsze był tam obecny i kierował do wiernych słowa zakorzenione w Piśmie Świętym i osadzone w aktualnych wydarzeniach. Bezcenne kompendium wiedzy o stanie śląskiej duchowości!

"Okienko Watykańskie” - Eseje egzegetyczne, pisane z perspektywy watykańskiej przez Ks. dr. Arkadiusza Noconia - członka Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz wykładowcy na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Autorskie spojrzenie na analizę oraz interpretację wybranych fragmentów z Pisma Świętego.

„Moc i mądrość Słowa Bożego” (Audio) - Medytacje oraz zamyślenia biblijne, które kierują naszą uwagę w stronę Słowa Bożego i Jego obecności w życiu, w sercu , w duchowości każdego z nas. Wyjątkowe zaproszenie do wędrówki w głąb siebie samego, by budować osobistą relację z Bogiem. Przewodnikiem – niezrównanym – będzie nam Ks. Tadeusz Hajduk SJ , urodzony w Rybniku; dziś zaś znakomity rekolekcjonista i kierownik duchowy.

„Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?” (Audio) - Konferencje biblijne autorstwa Ks. Krzysztofa Wonsa SDS:- pochodzącego z naszej Archidiecezji -  wybitnego kierownika duchowego. Teksty rozważań stanowią dar Autora na Rok Jubileuszowy, za to szczególne dobro duchowe jesteśmy szczególnie wdzięczni.

Dekada Historyczna – Każdy miesiąc będzie poświęcony analizie kolejnej dekady z historii Archidiecezji Katowickiej; na zakończenie zostaną dodane ciekawostki historyczne.

Zabytki Sakralne Górnego Śląska – Prezentacja 10 najważniejszych zabytków kultury sakralnej Górnego Ślaska

Drewniane Kościoły Górnego Śląska – Historia i współczesność prawdziwych skarbów architektury sakralnej Górnego Śląska oraz „świadków wiary” kolejnych pokoleń Ślązaków. Publikacja według opracowań etnograficznych.

Nabożeństwa w kościołach - Lectio Divina prowadzone raz w miesiącu w kościołach pod wezwaniem Patronów naszej Archidiecezji: Św. Barbary, Św. Floriana i Św. Jacka.

Modlitwa Jubileuszowa - w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w Bazylikach i Sanktuariach Archidiecezji, odmawiana będzie w ramach nabożeństwa popołudniowego „Modlitwa Jubileuszowa” autorstwa Ks. Prof. Jerzego Szymika.

Koronka do Miłosierdzia Bożego - Spotkanie modlitewne realizowane w Sanktuarium Piekarskim; intencje powierzone wspólnocie „Biblicum Śląskiego”, nadsyłane na adres: kontakt@biblicum.pl
 
 
 
REKOLEKCJE BIBLIJNE

Odbyły się w dniach 19-21 sierpnia 2016 r. w Kokoszycach. (rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz.12.00).
Poprowadził je Ks. Adam Sekściński, Koordynator MSFB "Biblicum Śląskie".

 

18
Sierpnia

Autor wpisu

Adam