Cudze Chwalicie Cykle Tematyczne

Galeria wybitnych Biblistów Polskich

Ten cykl jest w takiej samej mierze obowiązkiem, co przyjemnością. Z dumą będziemy bowiem prezentować sylwetki wybitnych polskich biblistów, których dorobek naukowy, pasja badawcza i format osobowości na zawsze wpisały się w kształt teologii zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Annały Ich dokonań są doprawdy imponujące – tylko czerpać! Tak też czynią współcześni badacze, którzy swoje dywagacje odnoszą do ustaleń szacownych Poprzedników. Dzięki temu proces badawczy zachowuje świeżość i kreatywność, a my możemy korzystać z tych owoców w ramach MSFB „Biblicum Śląskiego”.

Zapraszamy w trzecią sobotę miesiąca.


Wprowadzenie - Bibliści (archi)diecezji katowickiej

Biskup Teofil Bromboszcz (1886-1937) jako biblista

Ks. Józef Jelito jako biblista

Ks. Dr Ludwik Wrzoł - biblista i patrolog

7
Września

Autor wpisu

Adam