Wykłady - II Edycja Archiwa, Uncategorised

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2013
EWANGELIA WEDŁUG  MATEUSZA:
KS. DR PIOTR KOT

Wykład 1. Ewangelia według Mateusza: autor, adresaci, miejsce i czas postania

Wykład 2. Zagadnienia literackie: styl, język, struktura dzieła

Wykład 3. Egzegeza wybranych perykop – Ewangelia dzieciństwa: Narodzenie Pana Jezusa (Mt 1,18-25)

Wykład 4. Egzegeza wybranych perykop – Przygotowanie do działalności publicznej: Chrzest Jezusa (Mt 3,13-17)

Wykład 5. Egzegeza wybranych perykop – nauczanie Jezusa: Osiem błogosławieństw (Mt 5,1-11)

Wykład 6. Egzegeza wybranych perykop – działalność Jezusa: Wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową i zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mt 16,13-23)

Wykład 7. Egzegeza wybranych perykop – zakończenie ziemskiej misji Jezusa: Nakaz misyjny (Mt 28,16-20)

Wykład 8. Teologia Ewangelii Mateusza

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2013
EWANGELIA WEDŁUG  MARKA:

Wykład 9. Ewangelia według Marka: autor, adresaci, miejsce i czas postania

Wykład 10. Zagadnienia literackie: styl, język, struktura dzieła

Wykład 11. Egzegeza wybranych perykop - Egzegeza Mk 7,24-30 (Syrofenicjanka)

Wykład 12. Egzegeza wybranych perykop - Egzegeza Mk 8,22-26 (uzdrowienie niewidomego)

Wykład 13. Egzegeza wybranych perykop - Egzegeza Mk 12, 1-12 (przypowieść o przewrotnych rolnikach)

Wykład 14. Egzegeza wybranych perykop - Egzegeza Mk 14, 3-9 (namaszczenie w Betanii)

Wykład 15. Egzegeza wybranych perykop - Egzegeza Mk 15, 33-41 (śmierć Jezusa)

Wykład 16. Teologia Ewangelii Marka

STYCZEŃ - LUTY 2014
EWANGELIA WEDŁUG  ŁUKASZA:

Wykład 17. Ewangelia według Łukasza: autor, adresaci, miejsce i czas postania

Wykład 18. Ewangelia według św. Łukasza - Zagadnienia literackie z uwzględnieniem struktury

Wykład 19. Ewangelia według św. Łukasza - Egzegeza wybranych perykop – Ewangelia dzieciństwa: Zwiastowanie narodzin Jezusa (Łk 1, 26-38)

 
 
 


Wykład 24. Teologia Ewangelii Łukasza

MARZEC - KWIECIEŃ 2014
EWANGELIA WEDŁUG  JANA:

 
 

Wykład 27. Między starym a nowym prawem - znak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)

Wykład 28. Jezus objawia swoje posłannictwo na tle liturgii Święta Namiotów (7,1 - 9,41) - część I

Wykład 29. Jezus objawia swoje posłannictwo na tle liturgii Święta Namiotów (7,1 - 9,41) - część II

Wykład 30. Rozmnożenie chleba zapowiedzią pokarmu na życie wieczne (J 6,1-21) - część I

Wykład 31. Rozmnożenie chleba zapowiedzią pokarmu na życie wieczne (J 6,1-21) - część II

Wykład 32. Co mógł powiedzieć wskrzeszony Łazarz?

MAJ - CZERWIEC 2014
DZIEJE APOSTOLSKIE:

Wykład 33. Dzieje Apostolskie: autor, adresaci, miejsce i czas postania

Wykład 34. Zagadnienia literackie: styl, język, struktura dzieła

Wykład 35. Egzegeza wybranych perykop - Zesłanie Ducha Świętego (2,1-13)

Wykład 36. Egzegeza wybranych perykop - Nawrócenie Szawła (9,1-19a)

Wykład 37. Egzegeza wybranych perykop - Tak zwany Sobór Jerozolimski (15,1-35)

Wykład 38. Egzegeza wybranych perykop - Mowa na Areaopagu w Atenach (17,16-34)

Wykład 39. Egzegeza wybranych perykop - Pożegnanie z Efezjanami w Milecie (20,14-38)

Wykład 40. Teologia Dziejów Apostolskich - Głowne tematy teologiczne

 

WYNIKI II EDYCJI

8
Września

Autor wpisu

Adam