Wykłady - III Edycja Uncategorised

PYTANIA                                                                                                           ODPOWIEDZI

WYKŁADY

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2014
POZNAĆ ŚWIĘTEGO PAWŁA
KS. BP PROF. DR HAB. ROMAN PINDEL

Wykład 1 - Nawrócenie Świętego Pawła.

Wykład 2 - Początki i problem pogan.

Wykład 3. - Wyprawy misyjne

Wykład 4. - Zasady głoszenia Ewangelii

Wykład 5. - Współpracownicy Św. Pawła i Jego Listy.

Wykład 6. - Grzech i usprawiedliwienie

Wykład 7. - Najważniejsza jest miłość

Wykład 8. - Testament Apostoła.

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2014
EGZEGEZA LISTÓW śWIĘTEGO PAWŁA
KS. PROF. DR. HAB. ANTONI PACIOREK

Wykład 9 - List do Rzymian – analiza egzegetyczna cz. 1

Wykład 10 - List do Rzymian – analiza egzegetyczna cz. 2

Wykład 11 - Pierwszy List do Koryntian – analiza egzegetyczna

Wykład 12. - Drugi List do Koryntian - analiza egzegetyczna

Wykład 13. - List do Galatów - analiza egzegetyczna


Wykład 14.- List do Efezjan i List do Filipian - analiza egzegetyczna

Wykład 15. - List do Kolosan i Listy do Tesaloniczan - analiza egzegetyczna

Wykład 16. - Listy do Tymoteusza, Tytusa i Filemona - analiza egzegetyczna

 

STYCZEŃ - LUTY 2015
WYPRAWY MISYJNE I LISTY ŚW. PAWŁA
KS. BP PROF. DR HAB. KAZIMIERZ ROMANIUK

Wykład 17 - Pobyt w Antiochii Syryjskiej i pierwsza podróż misyjna

Wykład 18 - Druga podróż misyjna i pierwsze pisma Pawła (cz. 1)

Wykład 19 - Druga podróż misyjna i pierwsze pisma Pawła (cz. 2)

Wykład 20 - Druga podróż misyjna i pierwsze pisma Pawła (cz. 3)

 
 

Wykład 23 – Aresztowanie Pawła i Listy Więzienne (cz. 1)

Wykład 24. – Aresztowanie Pawła i Listy Więzienne (cz. 2)

Wykład 25 - Ostatni okres życia. - Problem Listów Pasterskich

MARZEC - KWIECIEŃ 2015
ŻYCIE WIERZĄCEGO W MYŚLI ŚW. PAWŁA
S. PROF. DR HAB. EWA J. JEZIERSKA OSU
MAJ - CZERWIEC 2015
EKLEZJOLOGIA I PNEUMATOLOGIA ŚW> PAWŁA
KS. PROF. DR HAB. HUGOLIN LANGKAMMER

Wykład 34 – Nauka Św. Pawła o Kościele (cz. 1)

Wykład 35 – Nauka Św. Pawła o Kościele (cz. 2)

Wykład 36 – Nauka Św. Pawła o Kościele (cz. 3)

Wykład 37 – Nauka Św. Pawła o Kościele (cz. 4)

Wykład 38 – Nauka Św. Pawła o Kościele (cz. 5)

Wykład 39 – Nauka Św. Pawła o Kościele (cz. 6)

Wykład 40 - Nauka Św. Pawła o Duchu Świętym (cz. 1)

Wykład 41 - Nauka Św. Pawła o Duchu Świętym (cz. 2)

8
Września

Autor wpisu

Adam