Szkoła Słowa Bożego ze Świętym Pawłem Lectio Divina ze Św. Pawłem

Medytacje nad tekstami św. Pawła.

Autor:
Ks. Dr  Hab. Prof. UO Jan Kochel

Artykuły ukazują się w każdą sobotę

Przewodnik po Szkole Słowa Bożego

I. Pierwsza ewangelizacja

WPROWADZENIE
1. Pierwszy męczennik - diakon Szczepan
2. Nawrócenie i misja ucznia Ananiasza
3. Współpraca z apostołem Barnabą
4. Młody pomocnik - Jan Marek
5. Spotkanie z "filarami Kościoła"
6. Jakub, brat Pański
7. Wysłannicy Kościoła – Juda i Sylas

II. Pierwsza ewangelizacja Europy

WPROWADZENIE
1. Łukasz przyłącza się do misji Apostoła Narodów
2. Przeprawa do Macedonii–więzienie w Filippi
3. Misja w Tesalonikach – wierny Sylas
4. Misja w Berei – uczeń Tymoteusz
5. Spotkanie z Grekami na Areopagu
6. W warsztacie Akwili i Pryscylli
7. W domu bogobojnego Tycjusza Justusa
8. Przed trybunałem Galliona

III. Trzecia wyprawa misyjna - i jej współpracownicy

WPROWADZENIE
1. Działalność Apollosa
2. Erast w Efezie
3. Nowi współpracownicy: Sopater, Arystarch, Sekundus, Gajus, Tychik i Trofim
4. Wysłannik do gmin - Tytus
5. Filemon i Onezym
6. Współbojownik – Epafrodyt
7. Wierny towarzysz i lekarz – Łukasz

IV Jesteście listem Chrystusowym

WPROWADZENIE
1. Tesaloniczanie
2. Koryntianie
3. Galaci
4. Efezjanie
5. Filipianie
6. Kolosanie
7. Rzymianie

V. Współpracownice Apostoła Pawła

WPROWADZENIE
1. Charyzmat dziewic i wdów
2. Pierwsza nawrócona Europejka – Lidia
3. Kwalifikowani katechiści - Pryscylla i Akwila
4. Diakonisa Febe
5. Niewiasty Kościoła rzymskiego
6. Skłócone i pogodzone – Ewodia i Syntycha
7. Wierna uczennica Tekla

15
Sierpnia

Autor wpisu

Adam